Lyssna på människors berättelse

Gud är kärlek. Han är genuint intresserad av varje människa som han har skapat – intresserad av deras omständigheter och livsberättelse. När Gud skulle rädda den här världen gjorde han det inte på avstånd. Han blev en av oss i Jesus Kristus. Han är inte en Gud som ropar ner från sin himmel att vi kan försöka komma till honom om vi vill. Nej, han tog initiativet och begav sig till oss. Gud blev människa och levde mitt ibland oss. Jesus visar oss fullt ut vem Gud är.

Jesus säger till sina lärjungar ”som Fadern har sänt mig sänder jag er.” (Joh 20:21). Precis som Gud räddar oss människor genom att bli en av oss så är vi som Jesus lärjungar kallade att komma nära andra människor för att förmedla de goda nyheterna. När vi börjar se andra människor med Guds ögon och älska andra människor med Guds kärlek kan vi inte annat än vara genuint intresserade varje persons liv, omständigheter och livsberättelse.

Några saker att tänka på i mötet människor i din omgivning:

  1. Var genuint intresserad! Bry dig om, visa omsorg, förmedla Guds kärlek.
  2. Låt samtalen bli djupare! I vissa miljöer, konstellationer eller relationer kan jargongen fastna på en väldigt ytlig nivå. Ställ frågor som inte handlar om väder och vind. Exempelvis: Har du haft en andlig upplevelse någon gång? Skulle inte du kunna berätta din livsberättelse, jag lyssnar gärna? Vad tror du händer efter döden?
  3. Lyssna till den helige Ande! Samtidigt som du lyssnar till människors berättelse, vänd ett öra till Gud och lyssna in vad han säger. Vad gör Gud i den här människans liv? Vad vill Gud tala? Vad vill Gud göra?

Praktisk övning i din församlingsgemenskap: Brainstorma tillsammans. Vad kan man göra, säga eller fråga för att låta samtalen bli djupare och handla om saker som verkligen betyder något?


Det här är andra delen i en liten serie om att berätta om Jesus.

Ett svar på ”Lyssna på människors berättelse”

Lämna ett svar