Dela Guds berättelse

Jesus kallar oss att möta alla människor i kärlek, genuint intresserade och lyssnande och att dela vår berättelse om Guds ingripande i våra liv. För att bli en lärjunge till Jesus behövs dock något mer. Paulus skriver att ”evangeliet är Guds kraft som räddar var och en som tror” (Rom 1:16). Det är alltså evangeliet – de goda nyheterna om Jesus och hans rike som räddar människor.

Evangeliet – Guds stora berättelse – kan förmedlas på många olika sätt. Det finns långa versioner och korta. Bästa sättet är oftast i samtal där det finns möjlighet att ställa frågor men evangeliet kan också kommuniceras på olika sätt till många människor samtidigt. Det finns dock några delar av Guds berättelse som det är betydelsefullt att få med. När Paulus ska skriva om det som är allra viktigast i tron (1 Kor 15:3-8) skriver han om att Jesus dog för våra synder i enlighet med Guds plan och att Jesus blev begravd men uppstod på den tredje dagen och visade sig för många. Jesus död och uppståndelse är en omistlig del av evangeliet. Jag tror också att det är viktigt att berätta att Jesus kallar alla människor att göra honom till kung och bli hans lärjungar och att det finns möjlighet att ta ställning för Jesus idag genom att omvända sig och låta döpa sig.

Fortsätt läsa ”Dela Guds berättelse”

Dela din berättelse

En av våra huvuduppgifter som lärjungar till Jesus är att vara hans vittnen. I en domstol är ett vittne en person som kallas till rättegången för att berätta vad personen har sett och/eller hört, varken mer eller mindre. På samma sätt är varje lärjunge till Jesus kallad att vara ett ständigt vittne om erfarenheten av Jesus. Detta är faktiskt en av de främsta sakerna som den helige Ande vill hjälpa oss med. Jesus säger så här innan sin himmelska take off.

”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8

Fortsätt läsa ”Dela din berättelse”

Lyssna på människors berättelse

Gud är kärlek. Han är genuint intresserad av varje människa som han har skapat – intresserad av deras omständigheter och livsberättelse. När Gud skulle rädda den här världen gjorde han det inte på avstånd. Han blev en av oss i Jesus Kristus. Han är inte en Gud som ropar ner från sin himmel att vi kan försöka komma till honom om vi vill. Nej, han tog initiativet och begav sig till oss. Gud blev människa och levde mitt ibland oss. Jesus visar oss fullt ut vem Gud är.

Jesus säger till sina lärjungar ”som Fadern har sänt mig sänder jag er.” (Joh 20:21). Precis som Gud räddar oss människor genom att bli en av oss så är vi som Jesus lärjungar kallade att komma nära andra människor för att förmedla de goda nyheterna. När vi börjar se andra människor med Guds ögon och älska andra människor med Guds kärlek kan vi inte annat än vara genuint intresserade varje persons liv, omständigheter och livsberättelse.

Fortsätt läsa ”Lyssna på människors berättelse”

Guds kärlek till alla människor

En av de viktigaste saker som lärjungar till Jesus är kallade att göra är dela med sig av de goda nyheterna om Jesus. Nyheterna om Jesus är helt enkelt för goda för att vi ska hålla dem för oss själva! Jesus sa till sina lärjungar: ”Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva.” (Matt 10:8) Allt som har med Guds rike att göra är tänkt att ges vidare till andra människor. Guds rike växer när vi delar det vidare.

När vi ska ge de goda nyheterna om Jesus vidare till andra så behöver vi förstå Guds hjärta för den här världen.

Fortsätt läsa ”Guds kärlek till alla människor”