Dela Guds berättelse

Jesus kallar oss att möta alla människor i kärlek, genuint intresserade och lyssnande och att dela vår berättelse om Guds ingripande i våra liv. För att bli en lärjunge till Jesus behövs dock något mer. Paulus skriver att ”evangeliet är Guds kraft som räddar var och en som tror” (Rom 1:16). Det är alltså evangeliet – de goda nyheterna om Jesus och hans rike som räddar människor.

Evangeliet – Guds stora berättelse – kan förmedlas på många olika sätt. Det finns långa versioner och korta. Bästa sättet är oftast i samtal där det finns möjlighet att ställa frågor men evangeliet kan också kommuniceras på olika sätt till många människor samtidigt. Det finns dock några delar av Guds berättelse som det är betydelsefullt att få med. När Paulus ska skriva om det som är allra viktigast i tron (1 Kor 15:3-8) skriver han om att Jesus dog för våra synder i enlighet med Guds plan och att Jesus blev begravd men uppstod på den tredje dagen och visade sig för många. Jesus död och uppståndelse är en omistlig del av evangeliet. Jag tror också att det är viktigt att berätta att Jesus kallar alla människor att göra honom till kung och bli hans lärjungar och att det finns möjlighet att ta ställning för Jesus idag genom att omvända sig och låta döpa sig.


Ett exempel på att dela Guds berättelse skulle kunna låta så här:

Gud älskar den här världen och han älskar dig. Gud har hela tiden bara haft goda planer för skapelsen och han har en god plan för ditt liv. (Jer 29:11, Joh 3:16, 1 Kor 1:9)

Problemet är att vi som mänsklighet har vänt Gud ryggen. Vi har lämnat hans goda plan för att istället gå vår egen väg. Bibeln kallar detta för synd – ett tillstånd som vi inte har förmågan att ta oss ur själva. Vi tror ofta att vårt oberoende av Gud ska leda till större frihet men i själva verket blir vi slavar under en ny herre som Bibeln kallar för djävulen. Vi har lämnat den gemenskap som Gud har skapat oss för vilket har skapat ett tomrum i våra liv. Det tomrummet försöker vi fylla med diverse andra saker som vi tror ska ge våra liv mening. (Rom 3:23, 6:23, Heb 2:14-15)

Lösningen på problemet är att Gud har sänt sin son Jesus Kristus för att etablera en ny upprättad verklighet – ett nytt rike. Detta var något som Gud hade planerat sedan länge och också låtit olika personer förutsäga genom historien. Jesus demonstrerade Guds rike genom att bota sjuka, väcka upp döda, sätta människor fria från demoniska makter och kallade människor att bli hans efterföljare. Jesus valde att ge sitt liv på korset och betala priset för mänsklighetens och skapelsens frihet. Han dog och blev lagd i en grav men döden kunde inte hålla honom i sitt grepp. Gud uppväckte Jesus från de döda och han visade sig för flera hundra människor som blev vittnen till hans uppståndelse. (Luk 4:18-19, Rom 5:8, 1 Kor 15:3-8, Kol 1:13-14)

Jesus fortsätter att kalla människor att följa honom och göra honom till sin kung. Han vill att vi ska bli en del av hans nya rike – en både global och lokal gemenskap av människor som ger sina liv för honom, för varandra, för sina medmänniskor och för hela skapelsen. Han vill ha en personlig relation med dig och att du ska få bli en del av den gemenskapen. När du blir en lärjunge till Jesus blir du också en medarbetare i uppdraget som han har gett oss att hjälpa fler människor att bli hans lärjungar och tillsammans med honom få se hela skapelsen upprättas. Om du vill börja följa honom redan idag behöver du omvända dig och döpa dig. Vi kan leta upp något ställe med tillräckligt mycket vatten så gör vi det på en gång. (Matt 28:18-20, Mark 1:14-20, Mark 16:15-18, Apg 8:35-39, Rom 8:18-22)


Praktisk övning i din församlingsgemenskap: Dela upp er två och två och träna på att kort (exempelvis två minuter) och med egna ord dela Guds berättelse – evangeliet. Gör detta regelbundet i församlingsgemenskapen och odla tillsammans en livsstil där det blir naturligt att dela Guds berättelse för människor ni möter i vardagen.


Det här är fjärde delen i en liten serie om att berätta om Jesus.

Lämna ett svar