Husförsamling eller hemgrupp?

Med jämna mellanrum hör ledare från etablerade församlingar av sig till mig för att de söker inspiration för sitt arbete med hemgrupper. Anledningen till att de hör av sig till mig är för att de tänker att vi har ett sån där bra ”hem-grupps-församling”. Varje gång svarar jag samma sak. Jag har väldigt liten  erfarenheter av hemgrupper. Faktum är att vi inte har en enda hemgrupp i vårt arbete i Helsingborg. Vi arbetar med framväxten av församlingar. Anledningen till att vi kallar dem för husförsamlingar är för att de möts där människor lever sina liv, oftast i hem, men det kan också ske i en rad andra miljöer som caféer, restauranger, arbetsplatser etc. (ibland kallar vi dem även för enkla församlingar eller organiska församlingar). Faktum är att NT aldrig talar om några ”grupper” men däremot många gånger om församlingar och att dessa församlingar nästan uteslutande möttes i människors hem.

Det finns en rad avgörande skillnader mellan hemgrupper och husförsamlingar. Här kommer några.

Fortsätt läsa ”Husförsamling eller hemgrupp?”