Debattartikel i Dagen

Med anledning av min nyutgivna bok Middag med Jesus har jag idag med en debattartikel i tidningen Dagen. Du hittar debattartikeln på Dagens hemsida eller i den tryckta utgåvan. Du kan också läsa hela texten nedan.


Det finns en växande medvetenhet bland många kristna att nattvarden, som den utförs i de flesta kyrkor, inte ens liknar den måltid som lärjungar till Jesus delade med varandra under det första århundradet. Från början firades Herrens måltid runt matbord med riktig mat i helt vanliga hem. Vi kan bland annat läsa om att församlingen i Korinth firade Herrens måltid som ett knyt­kalas och att församlingen i Jerusalem åt tillsammans i hemmen och bröt bröd i jublande innerlig glädje.

När Jesus delade bröd och vin med sina lärjungar skapade han inte en ny religiös ritual. Han tog något som var oerhört naturligt och vardagligt för både judar och greker och gav det en helt ny innebörd. För i princip alla människor vid den tiden var det en självklar del av livet att äta tillsammans vid dagens slut och i samband med den måltiden dela bröd och vin med varandra. Att bryta bröd och dela en bägare var synonymt med att dela en gemenskapsmåltid. Jesus tog alltså människors befintliga middagar, och gav dem ett helt nytt innehåll. Varje måltid blev en levande påminnelse om korsets revolutionerande verklighet.

Jesus har gett alla sin efterföljare uppdraget att gå ut i hela världen och göra lärjungar. Dock har uppdraget ofta tolkats om, till att handla om att i stället försöka få människor att komma till kyrkan. Jag säger inte att det är fel eller att det aldrig fungerar men jag tror att det finns många människor som aldrig kommer att nås av de goda nyheterna om Jesus om vi bara tillämpar en kom-till-oss-modell. Tänk om vi i stället för att försöka få människor till kyrkan skulle ta med oss evangeliet till människor och låta Jesus själv bygga sin församling där människor redan lever sina liv. Församlingar kan få uppstå i människors hem, på kaféer, restauranger, i moskéer eller idrottsklubbar – eller i helt andra miljöer där människor möts och livet levs.

Jag tror att Jesus vill göra samma sak i dag som under det första århundradet. Målet måste inte vara att ta med människor till befintliga kyrkor för att ta del av en ritualiserad variant av nattvarden. Det går också att låta befintliga måltider som människor delar med varandra få bli Herrens måltid när människor omvänder sig, tror på de goda nyheterna och blir lärjungar till Jesus. Faktum är att Nya testamentet (NT) inte säger något om att det skulle behövas en kyrkobyggnad, en präst eller pastor eller en perfekt liturgi för att fira Herrens måltid. De sakerna är snarare ett hinder om man vill fira Herrens måltid på det sätt som beskrivs i NT.

Finns det fler fördelar med att fira Herrens måltid som mättande middagar med Jesus i centrum? Jadå, många. Här kommer några exempel.

  • Det hjälper oss att återupptäcka att det ”allmänna prästerskapet” är det enda prästerskapet och att Jesus själv är den enda medlaren mellan oss och Gud.
  • Det hjälper oss att utmana uppdelningen mellan andligt och sekulärt och i stället inse att Jesus vill vara Herre över hela livet med allt vad det innehåller. När Herrens måltid firas som den beskrivs i NT mättar den både ande, själ och kropp.
  • Det hjälper oss att återupptäcka församlingens natur som en organisk gräsrotsrörelse.
  • Det är mycket roligare.

Min förhoppning är att allt fler människor ska få dela allt fler middagar med Jesus i centrum – i jublande innerlig glädje.

Rickard Cruz

Församlingsgrundare i Helsingborg och författare till boken ”Middag med Jesus”


Beställ Middag med Jesus i XP medias bokshop.

Lämna ett svar