Debattartikel om församlingsplantering

Idag har jag en debattartikel i Dagen om församlingsplantering. Jag är övertygad om att församlingsrörelsen i Sverige behöver en kursändring för att spridandet av de goda nyheterna ska börja ta fart. Sverige är ett missionsland. Det handlar inte om samfundens eller församlingarnas överlevnad. Det handlar om att de absolut flesta människor i Sverige har ett desperat behov av att få höra evangeliet och få en möjlighet att börja följa Jesus. Vad skulle en kursändring innebära? Några exempel. Vi behöver hitta tillbaka till vårt rörelse-DNA, hitta enklare, mer reproduceringsbara former och mobilisera, träna och sända alla troende att dela evangeliet och göra lärjungar långt utanför kyrkans väggar. Uppdraget från Jesus är att göra lärjungar, han har själv lovat att bygga sin församling.

Fortsätt läsa ”Debattartikel om församlingsplantering”

Kritiska insändare i Dagen

I tisdags publicerade Dagen min debattartikel med anledning av boken Middag med Jesus. Idag kan man läsa två insändare som kritiserar min text (Nattvarden är inte bara en vanlig måltid, Ebbe Andréasson och  Missförstånd kring nattvarden, Jan Wetterstrand). Jag tror att kritiken delvis beror på missuppfattningar av min text och delvis att vi vi helt enkelt förstår de bibliska texterna olika. Jag brukar kalla ”nattvardstexten” i 1 Kor 11 historiens mest missuppfattade och feltolkade bibeltext. Det beror helt enkelt på att vi läser in våra erfarenheter och traditioner i texten och missar vad den faktiskt beskriver. Texterna från båda insändarna går att läsa nedan. Mitt svar publiceras i Dagen imorgon.

Fortsätt läsa ”Kritiska insändare i Dagen”

Svar till Romersk Katolska Tidskriften Signum

signum-logoIdag publicerade den Romersk katolska Tidsskriften Signum en text med anledning av min debattartikel i Dagen. Texten, som är skriven av den för mig okände Tord Fornberg, kan man hitta här.

Fornberg skriver bland annat följande om mig och debattartikeln:

”Han skriver vidare, att Jesu sista måltid med lärjungarna var en helt vanlig kvällsmåltid, och att det då var självklart att man delade bröd och vin med varandra. Författaren tycks vara ovetande om att Jesu sista måltid alldeles uppenbart firades i samband med påsken, och även om den judiska påskmåltiden ännu inte hade fixerats liturgiskt sådan vi känner den från en text som Mishna Pesachim kapitel 10 (omkring år 200 e.Kr.), är den liturgiska ramen tydlig.”

Fortsätt läsa ”Svar till Romersk Katolska Tidskriften Signum”