Guds rike = upp och ner

Det finns en stor frestelse att tänka att Guds rike är som en slags kristen variant på den här världens riken. Jag tror dock att det är ett stort misstag. Guds rike är ett radikalt annorlunda rike som inte är av den här världen. Guds rike är överhuvudtaget inte kompatibelt med något av världens riken. Även om länder ibland kallas ”kristna” finns det inget sådant som ett kristet land. Ingen av världens nationalstater har någonting med Guds rike att göra.

I Guds rike fungerar det mesta tvärtom mot hur det fungerar i världens riken. Guds rike är det upp och nervända riket, eller egentligen är det nog den här världens riken som är upp och ner och Guds rike som är rättvänt. Här kommer några exempel:

Litet är stort

Han framställde också en annan liknelse för dem: ”Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.” – Matt 13:31-32

När Jesus talar om Guds rike använder han bilden av det minsta av alla frön men med oanad potential. Jesus lyfte gång på gång upp potentialen i det lilla. Det mesta av sin tid investerade han i några få lärjungar och när mycket folk flockades för att få höra honom sa han ofta galet radikala saker som fick folk att lämna. Jesus insåg att potentialen i några få lärjungar var större än i tusentals åhörare. Hellre multiplicera något litet än addera till något stort.

Slaven är först

Jesus kallade till sig dem och sade: Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. – Mark 10:42-45

I världen är ledarskap något som utövas uppifrån genom positioner och makt. I Guds rike är det tjänare och slavar som har mest påverkan på sin omgivning. Trots detta finns det skrämmande många exempel på kristna som försöker påverka samhället att bli mer ”kristet” med politiska maktmedel. Men vet du vad, jag tror inte att det finns något sådant som ”kristna lagar” eller ”kristna länder”. Människor av kött och blod kan däremot bli lärjungar till Jesus när de kommer till tro, blir fyllda av den helige Ande och börjar förvandlas inifrån. Guds rike påverkar sin omgivning när dess medborgare fungerar som tjänare i självuppoffrande, osjälvisk kärlek.

Martyrskap istället för våld

Jesus svarade: »Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. – Joh 18:36

När Jesus talar med Pilatus kort innan han ska korsfästas passar han på att dela med sig av en mycket grundläggande princip för Guds rike. Medan alla världens riken styr genom makt, kontroll och våldsutövning så är Guds rike helt annorlunda. I Guds rike är det bättre att bli utsatt för våld än att utöva våld.

Ge bort att allt för att bli rik

På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger. – Luk 14:33

I den här världen strävar många efter att bli rika. Jesus poängterar gång på gång att om vi verkligen vill bli rika behöver vi avstå från allt vad vi äger. Överlämna allt till Jesus och få en skatt i hans rike. Allting i Guds rike fungerar på det här sättet. Ge bort. Ge vidare. Fritt och för intet. Generositet. Gästfrihet. Gud är vår försörjare.

Dö för att leva

Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. – Joh 12:24

Den som bevarar sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för rikets skull ska finna det. Guds rike är ett land vars medborgare släpper taget om sina egna liv och lever som om de vore döda. Guds rike handlar inte om goda råd för att förbättra livet. Guds rike handlar om att dö för att verkligen leva.

 

Guds rike är totalt annorlunda. Syftet, målet och metoderna är upp och ner jämfört med världens riken. Det är ett helt annat sätt att leva. Är du en medborgare i Guds rike? Om inte, så kan du bli!

Lämna ett svar