Gäster och främlingar

Bibeln talar om medborgarna i Guds rike som gäster och främlingar i den här världen. Jag tror att det ger uttryck för en mycket central del av vår identitet som efterföljare till Jesus.

Gäst är en person som är på tillfälligt besök. En gäst har i regel en positiv inställning till den plats eller bostad som han eller hon besöker. Det är dock en självklarhet att inte göra sig alltför hemmastad, i alla fall för de flesta gäster, eftersom man har sitt egentliga hem någon annan stans. På samma sätt talar Bibeln om att Guds rikes medborgare är på tillfälligt besök i den här världen. Det innebär egentligen inte själva skapelsen, eller jorden, men det världsliga systemet som omger oss alla. Vi har ett annat hemland nämligen himmelriket – Guds rike.

Fortsätt läsa ”Gäster och främlingar”