Gäster och främlingar

Bibeln talar om medborgarna i Guds rike som gäster och främlingar i den här världen. Jag tror att det ger uttryck för en mycket central del av vår identitet som efterföljare till Jesus.

Gäst är en person som är på tillfälligt besök. En gäst har i regel en positiv inställning till den plats eller bostad som han eller hon besöker. Det är dock en självklarhet att inte göra sig alltför hemmastad, i alla fall för de flesta gäster, eftersom man har sitt egentliga hem någon annan stans. På samma sätt talar Bibeln om att Guds rikes medborgare är på tillfälligt besök i den här världen. Det innebär egentligen inte själva skapelsen, eller jorden, men det världsliga systemet som omger oss alla. Vi har ett annat hemland nämligen himmelriket – Guds rike.

Främling är en person som är annorlunda. En främling kan ha en annan hudfärg, tala ett annat språk eller komma från en annorlunda kultur. Att vara en främling i exempelvis ett annat land är inte det lättaste och något som många människor brottas med. Identiet, kultur och ursprung är saker som är viktiga för hur vi förstår oss själva som människor. Om du är en lärjunge till Jesus kommer du alltid att vara annorlunda i den här världen – en främling. Tyvärr finns det en utbredd längtan bland kristna, inte minst i Sverige, att bli accepterad, att smälta in, att vara som alla andra. Vi är inte kallade att vara som alla andra! Om våra liv ser precis ut som vår omgivning så har vi tappat kontakten med vår Herre. Det här innebär självklart inte att vi ska försöka vara så konstiga som möjligt, men det kommer alltid finnas sidor av efterföljelsen av Jesus som verkar konstigt i den här världen. Vårt uppdrag är inte att bli älskade, vårt uppdrag är att älska.

Vilka konsekvenser borde det få för medborgare i Guds rike att de är gäster och främlingar i den här världen? Jag skulle vilja ge några enkla förslag som jag tror är väl förankrade i Bibeln.

  • Lojalitet. För en lärjunge till Jesus är själva livets fundament att Jesus är Herre. Det är bara Jesus som får göra anspråk på vår lojalitet och han gör totala anspråk på våra livet. Jesus har aldrig varit intresserad av att vara Herre över en liten del av vår fritid. Han är hela livets Herre. Det innebär att lämna över rodret till honom, att låta honom styra livet. Det handlar inte om att vara perfekt men att kapitulera totalt och utan förbehåll ge honom våra liv med allt vad de innehåller.
  • Kultur. En lärjunge till Jesus får aldrig assimileras i den här världens kultur utan är kallad att leva ut Guds rikes kultur. En ambassadör som börjar identifiera sig mer med det land man arbetar i än med sitt hemland är inte längre en ambassadör men en förrädare. Guds rikes kultur kan många gånger vara radikalt annorlunda än kulturen eller kulturerna i den här världen. Hur ser Guds rikes kultur ut? Som Jesus. Självuppoffrande kärlek. Nåd och sanning. Inflytande genom tjänande. Osjälviskt givande.
  • Ekonomi. Det finns få saker som säger så mycket om oss människor som hur vi förhåller oss till och använder våra pengar. Jesus säger att det är omöjligt att tjäna både Gud och pengar. Han säger också att en klok gudsrikesmedborgare inte samlas skatter i den här världen utan istället är fullt upptagna med att samla skatter i himlen. Konsumtionssamhällets budskap är att vi alltid måste konsumera mera för att driva på marknadsekonomin och för att vara älskvärda som människor. Som gäster och främlingar i den här världen är vi kallade till motstånd. Konsumismen är en avgud vid vars altare allt fler tillber. Låt oss gestalta något radikalt annorlunda och istället använda pengar i tjänst för Gud och andra människor.

Tycker du att det är svårt att leva som en gäst och främling i den här världen? Kan du komma på fler konsekvenser som det borde få för vår livsstil som lärjungar till Jesus?

5 svar på ”Gäster och främlingar”

Lämna ett svar