Mikael Tellbe om Herrens måltid

Idag publicerade  tidningen Dagen ett reportage om nattvardens olika uttryckssätt i olika typer av kyrkor och församlingar. I reportaget gavs stort utrymme till teologen Mikael Tellbe som jag tycker ger uttryck för mycket goda tankar när det gäller Herrens måltid. Mycket av det som Tellbe säger i reportaget går linje med huvudtankarna med min bok Middag med Jesus som kommer ut i början av nästa år.

Tellbe menar bland annat följande saker:

  • Nattvarden har blivit en privatsak och att vi behöver återupptäcka måltidens gemenskapskaraktär.
  • Nutida nattvardsfirande har kommit långt ifrån hur måltiden var utformad från början.
  • Nattvarden var från början en verklig måltid.
  • Jesus tog det som redan var naturligt på lärjungarnas matbord och gav det ett nytt innehåll.
  • 1 Kor 11 är en kraftigt missuppfattad text.
  • När Paulus talar om att äta måltiden på ett ”ovärdigt sätt” handlar det inte om hur vi tar emot nattvarden. Det handlar om hur vi behandlar andra människor i vår vardag.

Fortsätt läsa ”Mikael Tellbe om Herrens måltid”

XP Media ger ut Middag med Jesus

Nu är det klart att XP Media ger ut min bok Middag med Jesus. Det känns jättebra att få jobba tillsammans med Anders Robertsson och XP Media med utgivningen. Förlaget är framförallt känt för sin utgivning av Svenska Folkbibeln men har också exempelvis gett ut Torben Søndergaards bok Den sista reformationen.

Planen är att Middag med Jesus ska komma ut i början av 2015. Den kommer både att släppas i tryckt format och som e-bok.