Vad säger Hirsch om apostlar?

Den senaste tiden har jag blivit uppmärksam hur olika man kan se på ett begrepp som apostel. Om vi vill se en sann lärjungarörelse ta fart tror jag att det är helt avgörande att vi återupptäcker de gåvor som Paulus beskriver i Ef 4:11. Det handlar inte om maktkoncentration eller hierarkiska strukturer, tvärtom! Jag tror att det handlar om nödvändiga funktioner i en dynamisk och icke-hierarkisk rörelse. Jag funderar på att skriva en bloggserie om tjänstegåvorna men tror att den behöver lite tid på sig att mogna i mina tankar. För närvarande nöjer jag mig med ett bra citat. Jag håller på och läser boken ”The Permanent Revolution” av Alan Hirsch och Tim Cathim. De skriver så här om apostolisk tjänst.

Fortsätt läsa ”Vad säger Hirsch om apostlar?”