Uppmuntra varandra

Att samlas har varit viktigt för kristna i alla tider. Livet med Jesus är ingenting man kan göra på egen hand. Tron är förvånansvärt kollektiv när man läser Bibeln. Det behöver få konkreta uttryck. Ett sånt uttryck är just att samlas. Hebréerbrevets författare skriver så här (10:24-25):

Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Det finns många anledningar att överge sammankomsterna som jag kan förstå. Anledningarna att delta i gemenskapen är däremot ännu bättre. Det kommer aldrig att finnas någon perfekt församling och om du hittar den så rekommenderar jag dig att inte gå med i den – annars förstör du den! =) Det finns en enorm styrka i att mötas tillsammans med andra troende som har fel och brister, precis som du och jag.

Ett tydligt syfte med att samlas verkar vara att uppmuntra varandra. Att uppmuntra andra människor är något som alla kan göra! Testa, man blir glad själv av att göra det!

Jag lägger också märke till ordet varandra – som är väldigt vanligt när det talas om församlingen. I en samling av människor som följer Jesus är alla givare och alla mottagare. Vi är alla kallade att uppmuntra varandra – inte bara sitta passivt och lyssna eller på sin höjd sjunga med i några sånger! Om Gud bor i dig har du alltid något att bidra med! Du kan få betyda så mycket när du ställer dig själv till förfogande i tjänst för Gud och andra människor!

Blessings!

Lämna ett svar