Apostlarnas träning

I Apostlagärningarna 2:42 omtalas fyra delar av fundamentet i den första församlingen.

De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna.

Den första av dessa är apostlarnas undervisning eller apostlarnas lära som det står i vissa översättningar. När vi hör orden undervisning eller lära associerar vi ofta med överföringen av teoretisk kunskap. Vi tänker på klassrum, faktaböcker och intellektuella övningar. I Bibelns begreppsvärld är undervisning och lära något helt annat och handlar mycket mer om att lära sig att göra.

Apostlarna i det här sammanhanget var de som hade vandrat närmast Jesus under drygt tre år. De var ögonvittnen till hans liv och handlingar. De hade tagit del av hans undervisning. Allt detta var de kallade att föra vidare genom att återberätta berättelserna om Jesus och ge vidare hans undervisning. Detta har vi idag samlat i Nya Testamentet.

Vad innebar då apostlarna undervisning? Vi får en väldigt viktig ledtråd från Jesus i den så kallade missionsbefallningen:

Åt mig har getts all makt på himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. – Matt 28:18-20

Det stora uppdraget handlar om att göra lärjungar genom 1) Gå ut, 2) döpa dem och 3) lära dem att hålla allt vad Jesus har befallt. Att göra lärjungar innebär alltså inte att lära ut teologiska sanningar eller bibelkunskap och apostlarnas undervisning handlar inte om överföringen av information. Det spelar ingen roll hur mycket kunskap vi trycker in i hjärnan – det kommer aldrig att vara lärjungaskap. Det handlar om att träna människor att göra det som Jesus har sagt åt oss att göra.

Vad är det då Jesus har sagt åt oss att göra? Som tur är behöver vi inga särskilda uppenbarelser eller extraordinär intelligens för att ta reda på det. Jesus var enkel och praktisk när han gav instruktioner. Här kommer några väldigt konkreta exempel på direkta uppmaningar från Jesus:

Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. – Matt 5:39

Älska era fiender och be för dem som förföljer er. – Matt 5:44

När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna. – Matt 6:16

Döm inte, så blir ni inte dömda. – Matt 7:1

Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. – Matt 10:8

Lär dem att hålla allt som jag har befallt er. – Matt 28:19

Apostlarnas undervisning innebar alltså att lära människor att göra exempelvis de här sakerna. Apostlarnas träning skulle förmodligen vara ett begrepp som lättare för vår association i rätt riktning. Att en av de sakerna som Jesus har befallt är missionsbefallningen – att träna människor att göra det Jesus har befallt – innebär att det inte stannar vid apostlarna. Jesus vision är en ständig multiplikation: lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar.

Ett enkelt sätt att göra det här tillsammans med andra (församling) är att helt enkelt läsa en berättelse om Jesus och tillsammans samtala utifrån frågorna: 1) Vad säger berättelsen? 2) Vad betyder berättelsen? 3) Vad ska jag göra? 4) Vem kan jag dela det här vidare med? Hitta sätt att hjälpa varandra med 3 och 4 och stäm av med varandra hur det går.

När Paulus skriver sitt brev till Titus uppmanar han honom att tala i enlighet med den sunda läran (Tit 2:1). Man skulle kunna tänka sig att Paulus ska börja räkna upp olika viktiga och centrala teologiska sanningar som inte får förvanskas. Istället skriver han ett långt stycke om livsstilen som de troende bör ha och hur människor i församlingen bör behandla varandra och leva tillsammans. Det är ”den sunda läran”.

När Jesus i Matteusevangeliet var färdig med sin Bergspredikan (varifrån flera av ovanstående citat av Jesus är hämtade) berättade han en liknelse om två husbyggare.

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman. Och dess fall var stort. – Matt 7:24-27

Det fanns en enda skillnad på de två husbyggarna. Båda två hörde vad Jesus sa. En av dem gjorde det Jesus sa.

För alla som vill leva nytestamentligt församlingsliv är detta en av de helt nödvändiga grunderna – apostlarnas träning –  att träna varandra och andra att höra och göra det Jesus säger. När vi gör det har han lovat att alltid vara med oss och ge oss allt vad vi behöver för att leva det nya livet tillsammans med honom. Det är då livet med Jesus blir ett oemotståndligt, spännande äventyr!

Kom och följ mig! – Jesus

Lämna ett svar