Per-Axel Sverker om nattvarden

Per-Axel SverkerSom jag har skrivit tidigare har jag på senaste tid läst en del som Per-Axel Sverker har skrivit. Här kommer ett stycke som han har skrivit om nattvarden.

”När jag personligen stöder ett ökat bruk av nattvarden gör jag det inte i sakraliserande syfte. Vi behöver inget heligt. Ingen helig plats, för vi har våra hem, ingen helig präst/pastor, för vi har varandra, inga heliga handlingar, för vi delar Kristi liv och varandras. Vi bör sluta med gränsdragningen mellan heligt och profant. Det heliga är det vanliga sett i sitt rätta ljus – nämligen som bärare av gudomlig härlighet. Det finns inget skapat som inte är heligt. Mat blir nattvard, arbete blir tjänst åt Gud. Det profana är helighet som ligger oupptäckt. Avskilj denna värld för Gud. Genom att uttala sin tacksägelsebön helgade judarna denna värld, tacksägelsen helgade gåvan. I nattvarden kommer vi samman för att helga vardagen, som vi helgar det bröd och vin som kommer från vardagens möda. Ännu tydligare sker detta inom ramen för en agapemåltid i en husförsamling.”

Lämna ett svar