Redan nu men ännu inte

Judarna på Jesus tid hade oerhört starka Messiasförväntningar. Man längtade efter den dag då den utlovade och smorde konungen skulle komma, befria folket från den romerska ockupationen och återupprätta riket åt Israel. Man tänkte att den tidsålder man levde i skulle ta slut när Messias kom och att en ny tidsålder skulle ta sin början.

När Jesus kom och uppenbarade sig själv som den utlovade Messias var det mycket som blev annorlunda än vad många hade förväntat sig. Jesus kom inte med militär makt för att döda alla fiender. Han upprättade en nytt men helt annorlunda rike av frid och fred. En annan sak som inte riktigt blev som man hade förväntat sig var på vilket sätt och i vilken tid Guds rike skulle upprättas. Ibland talar Jesus om att Guds rike är här, ibland att det är nära och ibland att det snart ska komma. Han lär oss dessutom som efterföljare till honom att be ”låt ditt rike komma”.

Vi lever i en tid då det finns en inneboende spänning i relationen mellan den nuvarande tidsåldern och den kommande tidsåldern. Guds rike har kommit i och med Jesus men den gamla tidsåldern är ännu inte över. Allt det som Guds rike innehåller och representerar finns tillgängligt för oss som lärjungar till Jesus men vi ser ännu inte inte allt detta fullbordat. Jesus har kallat oss att lägga händerna på de sjuka och att de ska bli friska men det är ännu inte 100 % av de vi ber för som blir helade. Rättfärdighet, frid och glädje finns tillgängligt genom Guds rike men det finns fortfarande upproriskhet, krig och depression i den värld vi lever i. I Jesus finns fullständig frihet men vi lever fortfarande i en värld där djävulen stjäl, slaktar och dödar. Vi lever i den gamla och den nya tidsåldern, samtidigt.

already not yet kingdom

Som efterföljare till Jesus är vi dock inte kallade att passivt vänta på bättre tider eller vänta på den dag då Jesus kommer tillbaka och upprättar allt. Han har kallat oss att vara Guds rikes agenter i den tid vi lever i. Han uppmanar oss att be ”låt ditt rike komma” och vi kan faktiskt själva vara en del av bönesvaret!

Vi kan ta helande som exempel. Även om alla vi ber för inte blir helade finns det mycket vi faktiskt kan göra för att öka möjligheten för helande i fler personers liv. En grundläggande princip är att ju fler vi ber för desto fler kommer att uppleva helande. Dessutom borde det vara en självklarhet att möta alla behov och utmaningar i våra egna och andras liv genom att be om Guds ingripande. Vi kan också läsa vad Bibeln säger om helande, undervisa andra om helande och berätta för varandra om vad Gud gör. Aldrig någonsin får vi lägga skulden för ett uteblivet helande på den som är sjuk – vi är kallade att möta alla människor med nåd och kärlek. Istället måste vi klara av att leva i spänningen mellan den nya tidsåldern och den gamla och inse att det finns mycket som vi fullt ut inte förstår.

Om vi fastnar i att bara se ”redan nu” får vi en skev världsbild och risken är att vi lägger ideal på oss själva och andra som ingen klarar av att leva upp till. Om vi fastnar i att bara se ”men ännu inte fullt ut” missar vi att leva i Guds löften här och nu och livet blir istället en väntan på himlen. För att fungera på ett bra sätt som lärjungar till Jesus behöver vi leva med båda dessa perspektiv även om man ibland kan känna av spänningen dem emellan.

Jesus vill använda dig och mig som aktiva agenter för hans rike som genom våra liv, ord och handlingar gestaltar och utbreder Guds rike. Han har inte kallat oss att passivt vänta på den dagen han kommer att fullt ut upprätta riket. Han har kallat oss att genom allt vad vi är och gör leva ut bönen ”låt ditt rike komma”. Undrar du hur det riket ser ut? Se på Jesus, hur han levde, vad han gjorde och hur han behandlade andra människor. Undrar du hur det riket låter? Lyssna på Jesus. Undrar du hur medborgarna i det riket är kallade att leva? Se på korset där Jesus frivilligt gav sitt liv för de som mördade honom. Den här världen är i desperat behov av det riket – den är i desperat behov av Jesus.

Låt ditt rike komma!

Ett svar på ”Redan nu men ännu inte”

Lämna ett svar till Peter ahlmanAvbryt svar