7 tecken i Johannesevangeliet

Om vi vill göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar behöver vi hitta enkla reproduceringsbara verktyg som vem som helst kan använda. Det som är avancerat är svårt att multiplicera. Det enkla är lättare att multiplicera. Ett sådant verktyg är 7 tecken i Johannesevangeliet. Det är en naturlig bibelläsningsprocess med syfte att hjälpa människor lära känna Jesus, tro på honom, bli hans efterföljare och ge det vidare till andra. Det behövs inga föreläsningar, det behövs inga teologer och det kräver i princip ingen förberedelse. Fördelen med det är att vem som helst kan göra det här och att vi inte gör människor felaktigt beroende av professionella ledare.

7 tecken i Johannesevangeliet kan användas i många olika sammanhang. Du kan göra det på tu man hand tillsammans med en vän eller bekant som är nyfiken på Jesus. Du kan samla människor som är nyfikna på Jesus i din omgivning och gå igenom 7 tecken i Johannesevangeliet. Det kan också vara ett verktyg att använda i mötet med personer av frid och deras gemenskaper.

I slutet av sitt evangelium skriver Johannes så här:

”Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.” Joh 20:30-31

Jesus utförde många under och tecken men Johannes valde, inspirerad av den helige Ande, ut sju tecken som han skriver om för att hans läsare ska komma till tro på Jesus och ha liv i hans namn. Dessa sju tecken är följande:

 1. Jesus förvandlar vatten till vin – Joh 2:1-11
 2. Jesus botar en ämbetsmans son – Joh 4:46-54
 3. Jesus botar en sjuk vid Betesda – Joh 5:1-18
 4. Jesus mättar 5 000 – Joh 6:5-14
 5. Jesus går på vatten – Joh 6:16-21 (25-35)
 6. Jesus botar en man som föddes blind – Joh 9:1-41
 7. Jesus uppväcker Lasarus – Joh 11:17-46

Läs en text tillsammans varje gång ni träffas och samtala utifrån följande fyra frågor:

 1. Vad säger den här berättelsen om människor?
 2. Vad säger den här berättelsen om Jesus?
 3. Vad behöver du göra?
 4. Vem kan du dela den här berättelsen med?

Låt Anden göra Ordet levande för att uppenbara Jesus! Fokusera på vad texten faktiskt säger och bomba inte samtalet med onödig information. Låt den eller de som du samtalar med själva få upptäcka Jesus i berättelserna. Stå emot frestelsen att hoppa över de två sista frågorna och uppmuntra de du samtalar med att ge konkreta svar. Vi behöver ställa frågan ”Vad behöver du göra?” för att faktiskt göra lärjungar. Vi behöver ställa frågan ”Vem kan du dela den här berättelsen med?” för att det ska bli multiplikation. Nästa gång ni möts börjar du med att fråga om hur det har gått.

Tänk om vi kunde sätta igång tusentals grupper att göra 7 tecken i Johannesevangeliet tillsammans! Jag tror att det kan få bli ett effektivt verktyg för att göra lärjungar som gör lärjungar och plantera enkla multiplicerande församlingar.

Med vem eller vilka kan du göra 7 tecken i Johannesevangeliet?

Lämna ett svar