Så kan du plantera enkla församlingar

Jag har en härlig träningshelg i Jönköping bakom mig. Jag och min gode vän och mentor Charles höll i träningen och vi fick möta ett 40-tal deltagare. Helgen handlade om att göra lärjungar och plantera enkla multiplicerande församlingar.

Om vi verkligen ska få se en Jesusrörelse i vårt land som utbreder och genomsyrar hela samhället med Guds rike måste vi börja mobilisera på mycket bredare front. Alltför länge har stora delar av det viktiga arbetet i Guds rike överlåtits åt några få proffs. Det är dags att inse att alla som tror på och följer Jesus är kallade att tjäna Gud på heltid. Alla som följer Jesus kan göra lärjungar och plantera enkla församlingar.

Jag skulle vilja ge tre praktiska och konkreta alternativ på hur just du kan vara med och utföra det här viktiga arbetet. En och annan invänder säkert att det är Jesus som bygger sin församling. Det stämmer bra det, men han vill använda dig och mig när vi gör det vi ska – att göra lärjungar! Det är inte några vattentäta skott mellan spåren nedan och det finns säkert varianter men jag tror ändå att de kan hjälpa oss att vara konkreta i vår längtan att få se Guds rike komma.

I alla de här spåren är det så viktigt att Jesus får vara självklart i centrum och att man från början bygger in ett gott DNA av Guds rike och multiplikation. Plantera inte en församling – plantera en rörelse…

Spår 1 – Befintlig gemenskap av troende

 • Samlas tillsammans med andra redan troende människor som delar samma längtan.
 • Låt Jesus och hans uppdrag vara i centrum av gemenskapen.
 • Träna varandra att leva en missionell livsstil – lev som missionärer i vardagen. Älska Gud, varandra och andra. Dela med er av de goda nyheterna om Jesus, gör lärjungar, döp människor och lär dem att hålla allt som Jesus har befallt.
 • Låt församlingen multipliceras när människor kommer till tro och församlingen växer. Istället för att församlingen blir större och större innebär det att församlingarna blir fler och fler.

En av de viktigaste utmaningarna i spår 1 är att uthålligt ha ett missionellt fokus. Var väldigt försiktig med att låta redan troende som inte har det fokuset att ansluta sig till församlingen.

Spår 2 – Med människor som ännu inte känner Jesus i din omgivning

 • Du (och kanske någon mer) är en ”fridens person” (enligt Lukas 10) och samlar människor som ännu inte känner Jesus i dina egna sociala nätverk. Det handlar ofta om människor som inte är alltför olika dig.
 • Led människor i en process av att upptäcka Jesus – exempelvis genom att läsa en berättelse om Jesus och samtala kring frågorna: 1) Vad säger berättelsen om människor? 2) Vad säger berättelsen om Jesus?  3) Vad behöver jag göra? 4) Vem ska jag berätta detta för? OBS! Glöm inte fråga 3 och 4! Samtalen kring fråga tre formar lärjungar. Samtalen kring fråga 4 föder multiplikation.
 • I takt med att människor kommer till tro och låter döpa sig blir Jesusupptäckargruppen en församling.
 • Låt församlingen multipliceras när den växer.

Ett av de största behoven i spår 2 är att hitta kreativa sätt att samla människor som du har i dina sociala nätverk. Be den helige Ande om mycket kreativitet.

Spår 3 – Med en fridens person och den personens gemenskap

 • Du är tillsammans med en till person utsänd av Jesus för att hitta in med evangeliet hos en fridens person och den personens gemenskap – alltså i första hand inte i ditt eget sociala nätverk utan i någon annans sociala nätverk. Det handlar ofta om människor som inte är speciellt lika dig.
 • Följ Jesus instruktioner i Lukas 10 och den helige Andes ledning. Exempelvis:
  1. Låt dig själv bjudas in i en ny gemenskap av människor.
  2. Ät och drick det som bjuds.
  3. Bota de sjuka och driv ut demoner.
  4. Predika om Guds rike.
 • I takt med att människor kommer till tro och låter döpa sig blir familjen/gemenskapen/sammanhanget en församling.
 • Bygg från början in DNAt av multiplikation. Alla är kallade att ge vidare det de får – ”Ge som gåva, det ni har fått som gåva!”. Varje lärjunge göra lärjungar. Församlingar multipliceras.

Ett av de största behoven i spår 3 är frimodighet att gå dit ingen har gått och göra det ingen har gjort. Det är ett pionjärt arbete helt beroende av den helige Ande.

Vilka frågor väcker detta hos dig? Vilket av spåren tror du att Jesus kallar dig till?

 

2 svar på ”Så kan du plantera enkla församlingar”

Lämna ett svar