Bibliskt mönster för mission

Lesslie Newbigin var en missionär och teolog som det ofta hänvisas till när man talar om missionella församlingar eller missionell teologi. Newbigin dog 1998 men hans texter fortsätter att påverka och vara till välsigelse för många. En av Newbigins viktigaste budskap var att sluta dela upp världen mellan ”missionsländer” och ”utsändande länder”. Gud vill sända ut sitt folk i hela världen, till alla platser. Även Europa och västvärlden behöver mission och Guds folk behöver se sig själva som missionärer utsända med uppdraget att förkunna evangeliet om Guds rike.

Fortsätt läsa ”Bibliskt mönster för mission”

Paradigmskifte för församlingsplantering?

Under ett antal årtionden har det i Sverige både talats och arbetats en hel del med församlingsplantering. Detta har varit en del av strategin för att vända den negativa trenden som pågått i svensk kyrklighet i allmänhet och svensk frikyrklighet i synnerhet. Det har debatterats för att lyfta behovet av församlingsplantering, det har ordnats konferenser och träningstillfällen. Samfund har skjutit till pengar och människor har engagerat sig.  Detta har gett varierande resultat. Det finns några exempel på väldigt fruktbärande nyplanterade församlingar men också många som har fått ge upp, lägga ner eller som lever en tynande tillvaro.

Personligen tror att det är läge att ta ett steg tillbaka och tillsammans hitta in i ett helt nytt förhållningssätt till församlingsplantering och pionjärarbete. Jag tror att vi behöver våga ställa grundläggande frågor. Allt oftare hör man människor i pionjära sammanhang säga saker som:

  • Uppdraget är att göra lärjungar inte starta församlingar.
  • Ingenstans i Bibeln uppmanas vi att starta nya församlingar.
  • Det är evangeliet vi ska plantera – nya församlingar är frukten.
  • Vi behöver träna människor att dela de goda nyheterna om Jesus – inte de goda nyheterna om församlingen.
  • Målet är inte fler medlemmar – målet är fler lärjungar.
  • Syftet är inte att rädda samfundet utan att utbreda Guds rike.
  • Framgång mäts inte i hur många som kommer utan hur många som går ut.

Om de här sakerna stämmer handlar det inte bara om en justering av metoderna – det handlar om ett nytt paradigm.

Fortsätt läsa ”Paradigmskifte för församlingsplantering?”

Debattartikel om församlingsplantering

Idag har jag en debattartikel i Dagen om församlingsplantering. Jag är övertygad om att församlingsrörelsen i Sverige behöver en kursändring för att spridandet av de goda nyheterna ska börja ta fart. Sverige är ett missionsland. Det handlar inte om samfundens eller församlingarnas överlevnad. Det handlar om att de absolut flesta människor i Sverige har ett desperat behov av att få höra evangeliet och få en möjlighet att börja följa Jesus. Vad skulle en kursändring innebära? Några exempel. Vi behöver hitta tillbaka till vårt rörelse-DNA, hitta enklare, mer reproduceringsbara former och mobilisera, träna och sända alla troende att dela evangeliet och göra lärjungar långt utanför kyrkans väggar. Uppdraget från Jesus är att göra lärjungar, han har själv lovat att bygga sin församling.

Fortsätt läsa ”Debattartikel om församlingsplantering”

Så kan du plantera enkla församlingar

Jag har en härlig träningshelg i Jönköping bakom mig. Jag och min gode vän och mentor Charles höll i träningen och vi fick möta ett 40-tal deltagare. Helgen handlade om att göra lärjungar och plantera enkla multiplicerande församlingar.

Om vi verkligen ska få se en Jesusrörelse i vårt land som utbreder och genomsyrar hela samhället med Guds rike måste vi börja mobilisera på mycket bredare front. Alltför länge har stora delar av det viktiga arbetet i Guds rike överlåtits åt några få proffs. Det är dags att inse att alla som tror på och följer Jesus är kallade att tjäna Gud på heltid. Alla som följer Jesus kan göra lärjungar och plantera enkla församlingar.

Jag skulle vilja ge tre praktiska och konkreta alternativ på hur just du kan vara med och utföra det här viktiga arbetet. En och annan invänder säkert att det är Jesus som bygger sin församling. Det stämmer bra det, men han vill använda dig och mig när vi gör det vi ska – att göra lärjungar! Det är inte några vattentäta skott mellan spåren nedan och det finns säkert varianter men jag tror ändå att de kan hjälpa oss att vara konkreta i vår längtan att få se Guds rike komma.

Fortsätt läsa ”Så kan du plantera enkla församlingar”

Låt EFK dö!

Stefan Swärd skriver idag en debattartikel i Dagen där han beskriver utvecklingen i EFK (Evangeliska Frikyrkan). Han skriver också om det här på sin blogg. Stefan är oerhört utmanande och skriver att EFK kommer att lägga ner den sista församlingen 2075 om utvecklingen fortsätter. I debattartikeln lyfter han mycket tänkvärt. Jag håller verkligen med Stefan om att vi ännu mer behöver hitta in i ett fokus på mission i Sverige och församlingsplantering. Däremot tror jag att EFKs överlevnad eller tillväxt är helt fel källa till ny motivation.

Fortsätt läsa ”Låt EFK dö!”