Varför Lukas 10?

Alldeles nyligen ägnade jag fyra dagar i en stadsdel i Västerås tillsammans med ett härligt gäng från lite olika platser. Anledningen att vi träffades i Västerås var att vi upplevde Guds ledning att i linje med de instruktioner som Jesus ger i Lukas evangelium kapitel 10, nå ut bland människorna i stadsdelen. Under förmiddagarna hade vi bön och undervisning och delgivning om allt Gud gjort under föregående dag. På eftermiddagarna gick vi ut i området två och två för att söka kontakt med människor, be för människor och berätta om Jesus och hans rike. På kvällarna grillade vi hamburgare tillsammans med folk i området.

Personligen tycker att det blev fantastiskt spännande dagar. Vi var med om en bra bit över tio tillfällen då människor blev av med smärta när vi bad för dem i namnet Jesus. Vi fick dela de goda nyheterna med många och se några spännande öppningar i kontakt med ”fridens personer” och deras gemenskaper. Det lokala teamet i Västerås fortsätter kontakten med dessa härliga människor och vår förhoppning är att det ska få uppstå rörelser av enkla församlingar i olika grupper och kulturer i stadsdelen.

Vad är då grejen med Lukas 10? Är det inte samma sak som evangelisation fast med andra ord? Inte riktigt. Jag skulle kort vilja dela varför vi försöker lära oss att följa de instruktioner Jesus ger till sina lärjungar. (Läs gärna Lukas 10 om du inte har gjort det förut.)

  • Ta Jesus till folket istället för att försöka få in folk i kyrkan. Evangelisation har ofta handlat om att troende människor ”går ut” för att ”nå ut” bland människor och sedan ”bjuda in” dem till kyrkan. Jesus har befallt oss att göra lärjungar och lovat att han kommer att bygga sin församling. Lukas 10 handlar om att församlingar får uppstå där människor redan är och lever sina liv. Befintliga gemenskaper blir församlingar när människor kommer till tro och blir lärjungar till Jesus.
  • Lärjungar är de utsända. När vi försöker bjuda in människor till en församling förväntar vi oss av dem att kliva över alla kulturella trösklar. Förutom den omvälvande erfarenheten av Jesus och att börja följa honom förväntas det outtalat att människor ska knäcka den kulturella koden, förstå språket osv. I Lukas 10 är det lärjungarna som är de utsända. Det är de som är missionärer som går över kulturella trösklar. Lärjungarna förväntas att äta maten dit de kommer. Knäcka den kulturella koden. Förstå språket.
  • Inhemska församlingar får grundas. I internationell mission bland onådda folkgrupper råder numera nästintill konsensus att det behöver grundas inhemska församlingar med inhemska ledare. Mission präglad av kolonisation, makt och utbredandet av västerländsk kultur är ett mörkt kapitel i kyrkans historia. I det mångkulturella samhället i Europa finns ett stort behov av att inhemska församlingsrörelser, med sann potential att nå ”sina egna”, får grundas i varje kultur och subkultur. (Sen kommer det givetvis att ske överlappningar/korsbefruktningar och större mångkulturella uttryck för bredden i Guds rike.) Om inhemska församlingar ska få uppstå behöver vi motstå frestelsen att alltid försöka få med människor till befintliga församlingar och istället våga låta Jesus bygga sin församlingar där människor redan lever sina liv, i deras specifika kultur. De församlingarna kommer förmodligen att se, låta, kännas och dofta annorlunda än många församlingar du har varit i förut, men du kommer definitivt att känna igen Jesus.
  • Visionen om en multiplicerande rörelse. När kristna traditionellt har ryckt människor ur sin kulturella hemvist in i existerande kyrkliga sammanhang har ofta potentialen till multiplikation till lärjungar och församlingar gått förlorade. När människor som kommer till tro uppmuntras att vara kvar och får hjälp att sprida de goda nyheterna om Jesus finns potential till multiplikation av lärjungar i personens hela relationella nätverk och multiplikation av församlingar eftersom enkla inhemska församlingar är enkla att multiplicera medan stora kyrkliga sammanhang är svåra att multiplicera. Den typen av multiplicerande rörelser av lärjungar och församlingar har vi ännu inga exempel på i Sverige, däremot på andra håll i Europa och inte minst på andra håll i världen (exempelvis Asien).

De flesta av oss är glada nybörjare i det här sättet att sprida evangeliet och få se nya församlingar grundas men eftersom det bara finns ett sätt att lära sig är jag övertygad om att det blir många fler Lukas 10 initiativ framöver…

ps. Ta gärna del av rapporten från en liknande satsning i Helsingborg. ds.

Ett svar på ”Varför Lukas 10?”

Lämna ett svar