Följer du Jesus instruktioner?

I våra dagar är det oerhört viktigt att befolkningen följer hälsovårdsmyndighetens instruktioner för att försöka stoppa eller i alla fall bromsa spridningen av det nya coronaviruset.

När Jesus gick runt på jorden gav han också instruktioner. Inte tunga krav att bära men instruktioner som syftar till att sätta människor verkligt fria, sprida Guds kärlek i den här världen och utbreda hans rike. När Jesus ger sina lärjungar uppdraget att göra fler lärjungar så talar han om det som att lära människor att följa alla de instruktioner som han har gett. Att lära sig att följa hans instruktioner är vad det innebär att vara en lärjunge till honom.

Exempel på några av Jesus instruktioner som är extra relevant i vår tid:

1. Ge åt den som ber dig (Matt 5:42). Jesus ger på flera ställen instruktioner om radikal givmildhet. Han säger till och med att vi ska ge mer än vad som förväntas av oss. Det här är raka motsatsen till att hamstra för att klara sig själv.

2. Gör inte skillnad på människor (Matt 5:43-48). Jesus kallar oss att älska alla människor. Goda och onda. Vänner och fiender. Tacksamma och otacksamma. Vi är kallade att vara goda för att Gud är god. Givmilda för att han är givmild.

3. Samla inte skatter på jorden (Matt 6:19-21). Jesus påminner oss om att rikedomar i den här världen är flyktiga och att vi ska investera oss själva och våra liv i det som består. När de ekonomiska besparingarna drabbas av oro på börsen påminns vi om att ändå är helt fel att samla på hög medan andra lider nöd. Gud kallar oss att samla en skatt i himlen.

4. Döm inte (Matt 7:1-5). Enligt Jesus är de som verkligen påverkar världen inte de som letar efter flisor i andras ögon utan de som tar itu med bjälken i sitt eget öga. I vår tid kan detta bland annat innebära att avstå från att bli en ständig expertkommentator eller en spridare av negativa rykten.

5. Be och ni ska få (Matt 7:7-11). Återigen talar Jesus om Gud som en god far som vill ge goda gåvor till sina barn när de ber honom om det. Bön gör skillnad! Bland det viktigaste vi kan göra just nu är att be. Be om Guds frid. Be för människor i vår omgivning och omvärld. Be om hälsa. Be att Guds rike ska få komma och att hans vilja ska få ske. Enligt Jesus gör bönen skillnad. Gud ger när vi ber.

Varför inte läsa berättelserna om Jesus tillsammans med andra människor och hjälpa varandra att omsätta hans instruktioner i praktisk handling. Tänk dig en växande rörelse av människor som lever för att följa Jesus instruktioner! Det skulle fylla den här världens desperata behov av kärlek och hopp.

Ett svar på ”Följer du Jesus instruktioner?”

  1. Pingback: Noa – Vardagsliv

Lämna ett svar