Vad säger Hirsch om apostlar?

Den senaste tiden har jag blivit uppmärksam hur olika man kan se på ett begrepp som apostel. Om vi vill se en sann lärjungarörelse ta fart tror jag att det är helt avgörande att vi återupptäcker de gåvor som Paulus beskriver i Ef 4:11. Det handlar inte om maktkoncentration eller hierarkiska strukturer, tvärtom! Jag tror att det handlar om nödvändiga funktioner i en dynamisk och icke-hierarkisk rörelse. Jag funderar på att skriva en bloggserie om tjänstegåvorna men tror att den behöver lite tid på sig att mogna i mina tankar. För närvarande nöjer jag mig med ett bra citat. Jag håller på och läser boken ”The Permanent Revolution” av Alan Hirsch och Tim Cathim. De skriver så här om apostolisk tjänst.

Fortsätt läsa ”Vad säger Hirsch om apostlar?”

Ledare som är kvinnor i NT

Det här är del 3 av 6 i Maria Cruz och Rickard Cruz bloggserie om kvinnor som ledare. Författare till denna del: Rickard

För att förstå vad Jesus, den nytestamentliga församlingen och de nytestamentliga författarna har för inställning till kvinnor som ledare så är det en god hjälp att titta på konkreta exempel. Här kommer ett gäng.

Maria från Magdala, Johanna och Susanna – Tre kvinnor som följde Jesus och nämns flera gånger i evangelierna. Vid ett tillfälle står det att Jesus var tillsammans med de tolv lärjungarna – och dessa tre kvinnor. Varför det bara fanns män bland de tolv var förmodligen för att de reste, levde, övernattade och umgicks extremt tätt med varandra under tre års tid och att det hade varit väldigt svårt att göra det med en blandad grupp i det samhället. (Luk 8:1-3)

Fortsätt läsa ”Ledare som är kvinnor i NT”

Apostlar i Nya Testamentet

2005 när jag avslutade mina SALT-studier (Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi) skrev jag en uppsats om apostlar i NT där jag jämför en auktoritär syn på apostlar, som ofta återfinns i den sk nyapostoliska rörelsen, med vad Paulus säger om begreppet apostel i Efesierbrevet. Uppsatsen har tidigare funnits på SALTs hemsida som inte längre finns kvar. Eftersom jag ibland får frågor om uppsatsen så tänkte jag att jag lägger upp den här på bloggen för den som vill läsa.

Fortsätt läsa ”Apostlar i Nya Testamentet”

Kristna ord med förändrad betydelse

wikipedia-logoDet finns en hel del ord som används i kristna kyrkor och församlingar och som är tänkta att beskriva det vi tror på och det vi håller på med. Det är bra. Ord behövs för att beskriva. En del av de där orden har dock förändrats i sin betydelse så grovt att de nästan helt har tappat sin ursprungliga betydelse. Ibland beror det på att vi har tillverkat en religiös variant på ett ord. En teknik är till exempel att inte använda den svenska motsvarigheten till ett bibliskt begrepp utan istället använda sig av ord från grekiska eller latin för att effektivt kamuflera den egentliga betydelsen. Detta är något som sker även i våra svenska bibelöversättningar där man faktiskt låter bli att översätta vissa ord till svenska. Här kommer några exempel på religiösa ord som förändrats eller tappat sin betydelse.

Fortsätt läsa ”Kristna ord med förändrad betydelse”

De utsända stannade

När Jesus lämnade sina lärjungar var hans instruktioner väldigt tydliga. I Matteus 28:18-19 säger han: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” I Apostlagärningarna 1:8 säger han: ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Guds plan i Jesus Kristus var att hela jorden skulle bli uppfylld av Hans härlighet, att alla folk skulle bli lärjungar, att evangeliet om Guds rike skulle nå till världens alla hörn. Rörelsens riktning var UTÅT! Trots Jesus tydlighet förstår man snabbt om man läser Apostlagärningarna att lärjungarna inte verkade fatta. I kaptiel sex verkar det ha gått en tid och antalet lärjungar har ökat kraftigt i Jerusalem och uppgår förmodligen redan till många tusen. Trots det verkar det som om varken apostlarna eller resten av församlingen ens har lämnat Jerusalem för att sprida de goda nyheterna. Vad var det de ville åstadkomma?

I kapitel sju och framåt sker det helt nya saker i händelseutvecklingen. Stefanos en av församlingstjänarna blir gripen på grund av sitt frimodiga predikande ute bland folket. När Stefanos kort därefter blir avrättad, och därmed den förste martyren, utbryter en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingras över Judeen och Samarien (8:1). Det verkar som om Gud fick ta i med hårdhandskarna precis som i berättelsen om Babels torn som jag skrev om i mitt förra blogginlägg. Något behövde ske för att evangeliet skulle ut och multiplikationen komma igång och Gud använde förföljelsen för att fullborda sina syften. Hur ironiskt är det inte att alla utom apostlarna lämnar Jerusalem. Ordet apostel har en väldigt enkel betydelse – utsänd. De som av Jesus själv har utvalts för att vara de utsända och som fått instruktionen att gå till jordens yttersta gräns är alltså de enda som stannar i Jerusalem. Hmm. Glädjande nog lärde sig den unga lärjungarörelsen till slut att de verkligen var ett folk utsända av Jesus. Till och med flera av apostlarna fattade till slut och lämnade Jerusalem en efter en. Finns det något som Gud vill lära oss om hur multiplikation fungerar i Guds rike?

jesus_disciples

Hur skulle det kunna se ut idag om detta så fundamentala DNA i Guds rike verkligen skulle prägla oss? Tänk dig församlingar som inte drivs av begäret efter tillväxt men som gärna gör lärjungar som gör lärjungar. Tänk dig församlingar som inte ser det som ett misslyckande att lägga ner eftersom det ändå bara är Guds rike det handlar om. Tänk dig församlingar som vägrar skapa egna varumärken eftersom det enda namn man vill göra känt är Jesus. Tänk dig församlingar som hellre sänder än som samlar. (Jag hörde om en sån församling i Norge vars mål var att tömma kyrkan.) Tänk dig ledare som hellre investerar sin tid i några få än talar på stora konferenser. Tänk dig ledare som hellre hjälper människor att själva förstå och lyda Bibeln än att hålla fantastiska predikningar. Tänk dig församlingar där det bara är Jesus som får äran när det går bra.

Händelseutvecklingen verkar hela tiden fortsätta på det här temat. Vi människor har en förkärlek för att bygga på höjden, göra oss ett namn, åstadkomma något stort. Gud har mycket större planer än så… Hans plan är inte addition utan multiplikation för att hela jorden ska bli fylld av hans härlighet.

Jag tror att det är dags att riva våra höga torn och låta Guds härlighet uppfylla hela jorden.