Avskaffa predikomonopolet!

I många hundra år har människor förknippat begreppet predikan fram för allt med det som sker i en kyrkobyggnad under en gudstjänst. Formen för predikan har varierat något men i stort sett behållits oförändrad under större delen av kyrkohistorien. I frikyrkligheten är det vanliga att det är pastorn eller annan predikant med särskilt förtroende som håller i predikan. Längden på predikan avgörs fram för allt av vilket samfund som den aktuella församlingen tillhör och hamnar någonstans på skalan mellan Svenska kyrkan på 10 minuter och Trosrörelsen på 60 minuter.

Nya Testamentet ger oss en helt annan bild av predikan.

 1. Predikan är inte det som sker när församlingen möts. Predikan i NT sker alltid i mötet med människor som inte tillhör församlingen. Att predika eller förkunna evangeliet innebär att på något sätt dela de goda nyheterna om Jesus och hans rike för människor som ännu inte följer honom. Det finns faktiskt inte ett enda exempel på predikan när en församlingen möttes i NT!
 2. I NT är det tydligt att alla troende är kallade att predika (ex Apg 8:1, 11:19, 1 Pet 2:9). Det predikomonopol som har skapats och bevarats under kyrkohistorien är inte bara obibliskt, det bakbinder Guds folk från att fullfölja missionsuppdraget!

Vi behöver mer än någonsin återerövra den allmänna kallelsen till alla troende att predika de goda nyheterna om Jesus och hans rike! En predikan behöver inte vara 60 minuter, inte ens 10. Predikan kan vara ett samtal med människor som är nyfikna på Jesus. Ett sånt samtal kan hålla på i ett par minuter och ibland i flera timmar. En predikan kan vara att hålla tal på en fest och då berätta om Jesus. En predikan kan vara att tala inför många människor samtidigt, men det måste inte vara det.

Om du är en efterföljare till Jesus har Gud kallat dig att predika! Han kommer att använda din gåvor, din personlighet och dina möjligheter!

ps. En och annan kommer säkert att invända att NT visst talar om undervisning när församlingen möts. Absolut, men det är något annat. Undervisning ska fungera som dialog. De troende ska undervisa varandra för att bygga upp varandra. ds.

7 svar på ”Avskaffa predikomonopolet!”

 1. Ja du Rickard, du läser verkligen detaljer i NT!!!!
  I min barndom i Br så var söndagens MORGON g-tj vänt mot de troende och ”predikan” var i form av bibelstudier. Alla hade biblarna med sig. KVÄLLS g-tj på söndag var vänt mot alla inbjudna icke-troende och bestod enbart av många vittnesbörd. Ingen ”predikan”.

 2. Vad härligt att läsa dessa ord! De andas BEFRIELSE! Att vara fri att predika på sitt eget sätt, utan lång teologisk undervisning och examina i bagaget! Ljuvlig musik i mina öron och troligen i Guds öron också! Jag är bemyndigad att predika! Amen!

 3. Du skriver många tänkvärda ord Richard som jag inte behöver klappa dig på axeln för. Istället koncentrerar jag mig på att påpeka det som jag upplever som avvikande från vad som faktiskt står i Bibeln. Då med tanke på att du faktiskt undervisar andra.

  Det verkar som om du ibland bara vill vara tvärtemot, precis som en trotsig tonåring. Så klart att predikan sker först och främst inom församlingen (oavsett form), varför skulle man annars ha en församling till? Lika självklart är det att det finns hela skalan från ofrälsta till medlemmar som helt överlåtit sig till Jesus i en församling.

  Dessutom, det är bortkastad tid att ”predika” för någon som DHA inte öppnat det inre ögat för. Bön och åter igen bön, vittnesbörd och undervisning är oftast bästa vägen att gå till den ofrälste. Däremot är predikan oerhört viktigt för de frälsta så att de kan stå fasta i sin tro och inte vackla utan istället utvecklas i rätt riktning. Att predikan (efter Jesus himlafärd) inte förekommer i församlingarna är inte alls sant, kommer direkt att tänka på grabben som faller ner från fönstret i Act 20: ”And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.”

  Och glöm inte: Act. 5:40 ”And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.”

  Vill också påpeka att en dialog kräver att parterna står på ungefär samma kunskapsnivå, medan grunden för all undervisning är att information överförs från en högre till en lägre nivå.

  /Thomas

Lämna ett svar