Bibelläsning som multiplicerar lärjungar

shareEn av de sakerna som träningshelgerna i Helsingborg och Stockholm innehöll var hur vi kan så ut Guds ord i människors liv på ett sätt som bär frukt i en en rörelse av lärjungar. Peter Farmer utmanade oss att inte använda oss av ett substitut för Guds ord i form av våra egna tolkningar och utläggningar utan faktiskt låta Guds ord tala till människor. En fråga man kan ställa sig är: Vad gör jag människor beroende av? Mig och min undervisning, eller Jesus, Bibeln och gemenskapen?

Peter delade en enkel modell som helt enkelt går ut på att träffa människor och läsa en bibeltext tillsammans. Om det handlar om människor som är nyfikna på Jesus kan texter från evangelierna vara en bra utgångspunkt, exempelvis Jesus sju tecken i Johannesevangeliet. Om det handlar om människor som är nyligen börjat följa Jesus kan Apostlagärningarna vara ett bra val. Med människor som kommit lite längre i sin vandring med Jesus kan man gå vidare med breven och Gamla Testamentet. Med kristna som har mycket kunskap men lite efterföljelse är det förmodligen bäst att börja från början, med evangelierna.

När man har läst bibeltexten ställer man fyra frågor till varandra. Första frågan: Vad står det? Det här handlar om att återberätta texten med egna ord. Andra frågan: Vad betyder det? Här försöker man tränga lite djupare för att förstå det man läst tillsammans och räta ut eventuella frågetecken. Allt som oftast i kristna sammanhang så stannar vi vid dessa två frågor. Peter menade att den tredje och den fjärde frågan är helt avgörande om vi vill se en rörelse av lärjungar och som gör lärjungar. Tredje frågan: Vad ska du göra? Kunskap utan efterföljelse är meningslös. Varje gång Gud talar till oss genom sitt ord finns det en uppmaning till handling. Fjärde frågan: Vem ska du dela vidare till? Jesus sa: Ge som gåva det ni har fått som gåva. Det finns inget bättre sätt att lära sig något än att förmedla det vidare till andra. Oavsett hur kort eller långt en människa har kommit i sin vandring med Jesus går det alltid att dela med sig av det som man tar emot från Gud.

Det är så lätt att fastna i vårt begär efter att höra välformulerade utläggningar på ett uppmuntrande, underhållande och ”nytt” sätt. Kanske behöver vi återvända till den avklädda bibeltexten och hjälpa varandra att omsätta den i handling? Vad skulle det få för konsekvenser om Sverige fylldes av grupper och församlingsgemenskaper som läste Bibeln regelbundet på det här sättet?

Lämna ett svar