Det går inte att konvertera till Jesus

I Sverige talas det oftare än tidigare om konvertering och konvertiter. Till stor del beror det på flyktingströmmen till Europa där människor med olika kulturell och religiös bakgrund intresserat sig för kristen tro. Det är så fantastiskt roligt med varje person som börjar följa Jesus. Samtidigt tror jag att vi behöver ifrågasätta vårt språkbruk.

Ordet konvertit går inte att hitta i Bibeln. Nationalencyklopedin ger oss definitionen ”den som övergått till annan religion”. Det närmaste konvertering som det talas om i NT är att dåtidens fariseer åkte runt i olika länder för att göra så kallade proselyter – alltså rekrytera människor till deras religion. Jesus håller inte tillbaka när han tillrättavisar fariseerna.

Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni far omkring över hav och land för att göra en enda till proselyt, och när han blivit det gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. (Matt 23:15)

De olika religionerna uttrycker på olika sätt våra mänskliga försök att rädda oss själva ur trasigheten i den här världen och i våra egna liv. Sanningen är dock att vi inte kan rädda oss själva. Det spelar ingen roll hur många gånger vi går till synagogan, moskén eller kyrkan – vi är fortfarande hopplöst förlorade. Det spelar ingen roll vilka ritualer vi utför eller regler vi följer – problemet kvarstår: vi är en del av en mänsklighet som har vänt Gud ryggen för att istället gå vår egen väg. Konsekvenserna av det ser vi varje dag runt om i världen och i våra egna liv.

När Jesus kom till den här världen kom han inte med en ny religion. Nej, han kom med ett nytt rike – en ny verklighet där han är kung. Hans rike är inte kopplat till speciella byggnader, folkslag eller länder. Hans rike finns inom och mitt ibland de som är hans lärjungar. Jesus demonstrerade den här nya verkligheten genom att bota sjuka, uppväcka döda, befria människor från demoner, lyfta upp de fattiga och marginaliserade och kritisera dåtidens religiösa elit. Men han gjorde än mer – han valde att offra sitt eget liv på ett kors för att rädda den här världen och köpa oss människor fria från synd, fångenskap och mörker. Medan alla religioner handlar om människors meningslösa försök att klättra upp till Gud handlar Jesus kors om att Gud har klivit ner till oss och gjort det vi inte kunde göra.

Oavsett vilken bakgrund en människa har, oavsett om han eller hon kallar sig för ateist, buddist, jude, kristen eller muslim så finns det ingen religion i världen som kan rädda och det tjänar heller ingenting till att byta religion. Det är bara Jesus som kan rädda. Det är bara namnet Jesus som på riktigt kan ge mening till en människas liv. Det är bara Jesus som har betalat det fullkomliga priset för vår befrielse. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Det går inte att konvertera till Jesus. Enligt honom behöver vi ”födas på nytt” för att komma in i Guds rike. Det är ett verk av Gud i en människas liv. Det är ett helt nytt liv som börjar. Den som hör de goda nyheterna om Jesus och hans rike och sätter sin tilltro till Jesus ger respons genom att omvända sig, låta döpa sig och bli en lärjunge till Jesus genom att lära sig att följa hans instruktioner.

När vi delar med oss av tron på Jesus till människor är det viktigt att inte lägga vårt religiösa/kulturella paket på människor. Det kanske är en av anledningarna till att missionens riktning är utåt, inte inåt. Uppdraget stavas ”gå ut” – inte ”kom hit”. Guds plan är att människor ska förvandlas av evangeliets kraft, inte att de ska ”bli som oss”. Om vi vill se en rörelse av lärjungar som gör lärjungar har vi inget annat val. När Victor John berättar om den snabbt växande rörelsen bland Bhojpuri i Indien där flera miljoner har börjat följa Jesus var det här en av nycklarna till hur det startade. Församlingen med flera hundra medlemmar som han var pastor i var startad av västerlänningar och helt präglad av västerländsk kultur. De hade västerländska kläder, sjöng västerländska sånger, firade västerländska gudstjänster och hade minimal påverkan på sin omgivning. När Victor slutade sin pastorstjänst och började nå ut bland människor i samhället försökte de inte göra människor till västerländska kristna. De delade evangeliet och hjälpte människor att börja följa Jesus. Även om många av de nya lärjungarna i exempelvis sin klädstil kan se ut som hinduer råder det ingen tvekan om att de följer Jesus överlåtet. Citat från Victor John: ”We don’t convert people of other religions. We teach them to follow Jesus”.

När vi vägleder människor bör vi då och då rannsaka oss själva. Kommer det här från Jesus eller från min religiösa bakgrund eller från min kulturella bakgrund? Det är inte alltid lätt men det är frågor som vi måste våga ställa. Vårt uppdrag är trots allt att göra lärjungar till Jesus, inte konvertiter!

2 svar på ”Det går inte att konvertera till Jesus”

  1. Citat från Victor John: ”We don’t convert people of other religions. We teach them to follow Jesus”.

Lämna ett svar