Gud vet bäst

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Jag hörde en person säga att om en människa vill närma sig Gud är det säkrast att göra det på sina knän. Det ligger någonting i det. Även om vi människor ofta kan få för oss att vi vet vad som är bäst för oss och för vår omgivning så är det trots allt Gud som är skapare av himmel och jord och som känner varje detalj i hela universum. Han vet vad som är bäst för oss och för den här världen. Många har bett bönen: Gud, välsigna min vilja. Det är något helt annat att be att Guds vilja ska ske. Istället för att be att Gud ska välsigna det vi gör så kallar han oss att göra det han välsignar. När Jesus kämpade med ångest inför att ge sitt liv på korset så bad han precis den här bönen. Om han inte hade böjt sin vilja under Guds vilja hade korset frälsande kraft inte var tillgänglig för oss idag!

Min erfarenhet är att människor som ber den här bönen dagligen mer och mer formas i Guds vilja. Det är som att vår egen vilja förändras när vi ber att Guds vilja ska ske så att vi själva mer och mer vill det som Gud vill. Om Gud har tänkt att sända dig i en speciell riktning eller kalla dig till något speciellt kommer han förmodligen att leda dig genom att förändra vad du vill – om du dagligen lever i bönen om att Hans vilja ska ske. Jag hävdar att det inte går att veta vad det innebär att följa Jesus innan man överlämnar allt till honom och ber att Guds vilja ska ske. Våga!

Jesus verkar förutsätta att i himlen, i Guds rike, sker alltid Guds vilja fullt ut men på jorden finns det fortfarande mycket som inte är underställt Guds vilja. När vi ber att hans vilja ska ske på jorden liksom den sker i himlen så är det som att vi drar ner himlen på jorden. Guds vilja är helande, upprättelse, försonade relationer, rättvisa och frihet från både socialt och andligt betryck. I den värld vi lever i är vi smärtsamt medvetna om att det fortfarande finns så mycket lidande, förstörelse och orättvisor. Jesus kallar oss att i bön vara med och förändra den här världen. Så länge det finns en skillnad mellan Guds rike och den här världen är vi kallade att be för att Guds vilja, mer och mer, ska få ske på jorden liksom den sker i himlen.

Gud, låt din vilja ske i allt – i mitt liv och i min omgivning.

***

Läs fler inlägg i serien om Herrens bön.

Lämna ett svar