Stå emot Djävulen

Och för oss inte in i frestelse, utan rädda oss från den onde.

I Steve Addisons bok Movements That Change the World beskriver han i ett kapitel hur kristenheten tidigare hade sitt centrum eller tyngdpunkt på norra halvklotet; Nordameria och Europa. Numera går stora delar av kristenheten på norra halvklotet kraftigt bakåt medan Guds rike växer som aldrig förr, på framförallt södra halvklotet. Addison nämner en forskare som har undersökt skillnaderna mellan södra och norra halvklotets utövande av den kristna tron och kommit fram till att den största skillnaden är synen på den andliga kampen. I Sydamerika, Afria och Asien är det för kristna en självklarhet att det finns en andlig kamp mot Djävulen och hans demoner i vardagen medan vi i Europa och Nordamerika allt som oftast blundar för den verkligheten.

Fortsätt läsa ”Stå emot Djävulen”

Jag förlåter dig!

Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Jag tror att ordet förlåtelse är ett av de viktigaste orden om man vill förstå vad kristen tro handlar om. Att ta emot Guds förlåtelse genom Jesus är det största och mest avgörande en människa kan vara med om.

Bibeln uppmanar oss att bekänna våra synder inför Gud och inför varandra. Många tycker att det är mycket lättare att bekänna sin synd inför Gud än inför en annan människa. Varför det är så kan man fundera över. Det finns en oerhörd kraft att inte bara bekänna inför Gud utan också inför en broder eller syster i tron. Ingenstans i Bibeln uppmanas vi att bekänna våra synder inför speciella präster eller pastor. Varandra är nyckelordet när det talas om bekännelse. Enligt Nya Testamentet är alla troende präster. Personligen har jag de senaste åren alltid varit med i vad vi kallar för ”lärjungagrupp” där jag varje vecka träffar en eller två andra bröder för att uppmuntra varandra att följa Jesus och bekänna våra synder för varandra. Det är helt ovärderligt!

Det är oerhört gott att varje dag, när man ber, rannsaka sitt eget liv och be Gud om förlåtelse för det som inte är rätt ställt. Gud har själv lovat att när vi bekänner våra synder så kommer han att ”rena från synd och befria från orättfärdighet”. Bekännelsen ger mig också en ödmjukhet inför Gud och inför livet och hjälper mig att omvända mig på område efter område för att bli allt mer lik Jesus.

När vi talar om förlåtelse talar vi oftast om att be om förlåtelse men Jesus talade betydligt oftare om att förlåta. Det är många gånger mycket svårare men helt avgörande för en människas relation till Gud. Jesus går så långt så att han efter bönen tillägger:

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. (Matt 6:14-15)

En god vana är att varje dag be att Gud visar om det är någon som du behöver förlåta. Det är den enkla delen. Jag försäkrar dig om att det kommer att dyka upp personer i dina tankar! Tala därefter ut orden: ”Jag förlåter …” Du har ingenting att förlora! Att inte förlåta en person som har gjort dig illa kommer mer än någon annan att drabba dig själv. När du och jag väljer att förlåta andra människor, även om de inte är värda det, får vi ta emot förlåtelsens underbara frihet!

Herre visa vad i mitt liv jag behöver omvända mig från och hjälp mig att alltid förlåta andra människor.

***

Läs fler inlägg i serien om Herrens bön.

Bara goda gåvor

Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.

Det är lätt att bli lite generad över att komma till Gud med våra olika behov. Vem är jag att be Gud om olika saker? Faktum är att Gud vill att vi ska göra just det – be honom om att fylla våra behov. Jesus beskriver Gud som en god far som inte vill något hellre än att ge goda gåvor till sina barn. I Jakobs brev talas det om att alla goda gåvor kommer från Gud. Hans gåvor är alltid goda! I Filipperbrevet uppmanas vi att berätta alla våra önskningar för Gud. Om vi börjar vår bön här kan det lätt bli fel. Att jag vill ha en ny bil betyder inte per automatik att jag behöver en ny bil. Gud vet vad vi behöver och när vi också lever i bönen om att Hans vilja ska ske kommer han att leda våra böner i rätt riktning.

Hela den bön som Jesus lär oss att be är formulerad i plural – så även här; oss. När jag kommer till den här delen av Herrens bön brukar jag alltid ta tid att be för de människor som är ”oss” för mig. På ett naturligt sätt kommer det ofta att handla om familjen, församlingen och nära vänner. Att be konkret för människor i min omgivning är bland det bästa jag vet och så många gånger märker jag att bönen gör enorm skillnad.

När jag ber Gud att fylla våra behov är det omöjligt att ignorera det faktum att jag har det så bra men att det finns andra människor som har det så mycket sämre. För så många troende världen över så innebär den här delen av Herrens bön en bokstavlig, desperat bön om just bröd för dagen. Utifrån det perspektivet kan jag inte låta bli att varje dag tacka Gud för allt det goda vi har fått och be Honom om hjälp att förvalta det på bästa sätt och ge vidare till andra människor. Gud utmanar oss att bli betydligt radikalare i givmildhet och gästfrihet. Ingenting av det vi har tillhör egentligen oss själva utan är gåvor som vi är tillfälliga förvaltare av. Det finns bara ett effektivt sätt att inte vara slav under det man äger. Ge bort mer! Om inte det hjälper, ge bort allt!

Gud fyll våra behov och hjälp oss att ge vidare av det du ger oss.

***

Läs fler inlägg i serien om Herrens bön.

Gud vet bäst

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Jag hörde en person säga att om en människa vill närma sig Gud är det säkrast att göra det på sina knän. Det ligger någonting i det. Även om vi människor ofta kan få för oss att vi vet vad som är bäst för oss och för vår omgivning så är det trots allt Gud som är skapare av himmel och jord och som känner varje detalj i hela universum. Han vet vad som är bäst för oss och för den här världen. Många har bett bönen: Gud, välsigna min vilja. Det är något helt annat att be att Guds vilja ska ske. Istället för att be att Gud ska välsigna det vi gör så kallar han oss att göra det han välsignar. När Jesus kämpade med ångest inför att ge sitt liv på korset så bad han precis den här bönen. Om han inte hade böjt sin vilja under Guds vilja hade korset frälsande kraft inte var tillgänglig för oss idag!

Min erfarenhet är att människor som ber den här bönen dagligen mer och mer formas i Guds vilja. Det är som att vår egen vilja förändras när vi ber att Guds vilja ska ske så att vi själva mer och mer vill det som Gud vill. Om Gud har tänkt att sända dig i en speciell riktning eller kalla dig till något speciellt kommer han förmodligen att leda dig genom att förändra vad du vill – om du dagligen lever i bönen om att Hans vilja ska ske. Jag hävdar att det inte går att veta vad det innebär att följa Jesus innan man överlämnar allt till honom och ber att Guds vilja ska ske. Våga!

Jesus verkar förutsätta att i himlen, i Guds rike, sker alltid Guds vilja fullt ut men på jorden finns det fortfarande mycket som inte är underställt Guds vilja. När vi ber att hans vilja ska ske på jorden liksom den sker i himlen så är det som att vi drar ner himlen på jorden. Guds vilja är helande, upprättelse, försonade relationer, rättvisa och frihet från både socialt och andligt betryck. I den värld vi lever i är vi smärtsamt medvetna om att det fortfarande finns så mycket lidande, förstörelse och orättvisor. Jesus kallar oss att i bön vara med och förändra den här världen. Så länge det finns en skillnad mellan Guds rike och den här världen är vi kallade att be för att Guds vilja, mer och mer, ska få ske på jorden liksom den sker i himlen.

Gud, låt din vilja ske i allt – i mitt liv och i min omgivning.

***

Läs fler inlägg i serien om Herrens bön.

Guds rike eller mitt rike?

Låt ditt rike komma

Om någon frågar mig vad bön är för någonting så skulle jag nog oftast svara att bön är samtal med Gud. Bön är en dialog med Gud där vi får vara ärliga och uttrycka vad vi har på våra hjärtan och där Gud också vill tala till oss på olika sätt. Om bön däremot fastnar i att bara bli ett privat samtal tror jag att man har missat något. Jesus lär oss att be till Gud att Hans rike ska komma. Hans rike är överallt där hans ordningar råder. Jesus talar om att Guds rike är inom oss som troende och mitt ibland oss som troende. Hans rike är hela tiden på väg, hela tiden på frammarsch. Inte minst i delar av västvärlden har kristenheten tenderat att hamna i ett passivt bevarande av hur saker är. Det är inte vår kallelse! Jesus lär oss inte att be att Guds rike ska stanna utan att det ska komma.

I första korinthierbrevet 4:20 talar Paulus om att Guds rike är kraft. När Jesus gick omkring och predikade om Guds rike demonstrerade han det alltid genom under och tecken, genom helande från fysiska sjukdomar och befrielse från onda andar. Detta fortsatte bland de första kristna och har varit en naturlig del av Guds rikes framväxt genom hela historien. På samma sätt vill Gud att vi ska få vara med och demonstrera hans rike överallt där vi möter människor. Båda bland vänner och bland främlingar. Om du är en efterföljare till Jesus är hans rike med dig var du än är!

Det är omöjligt att be att Guds rike ska komma om jag inte också ber att mitt rike ska falla. Jesus kallar oss att lägga ner alla våra egna ambitioner och drömmar vid hans fötter och helt och hållet ge oss själva till hans rike. Om karriären är viktigare är hans rike behöver du omvända dig! Om ditt hem är viktigare än hans rike behöver du omvända dig! Om ditt eget sammanhang eller församlingsgemenskap är viktigare än hans rike behöver du omvända dig! Jesus kallar oss att söka hans rike först så ska han ge oss allt vad vi behöver! (Matt 6:33)

När jag kommer till den här delen av Herrens bön brukar jag ta tid att be för att Guds rike ska ta över mitt och min familjs liv helt och hållet men också be för vänner som ännu inte känner Jesus och för Helsingborg där så få har fått höra de goda nyheterna. Gud verkar på ett mäktigt sätt när vi ber!

Herre låt ditt rike komma i kraft och låt alla mänskliga riken falla!

***

Läs fler inlägg i serien om Herrens bön.