Jag förlåter dig!

Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Jag tror att ordet förlåtelse är ett av de viktigaste orden om man vill förstå vad kristen tro handlar om. Att ta emot Guds förlåtelse genom Jesus är det största och mest avgörande en människa kan vara med om.

Bibeln uppmanar oss att bekänna våra synder inför Gud och inför varandra. Många tycker att det är mycket lättare att bekänna sin synd inför Gud än inför en annan människa. Varför det är så kan man fundera över. Det finns en oerhörd kraft att inte bara bekänna inför Gud utan också inför en broder eller syster i tron. Ingenstans i Bibeln uppmanas vi att bekänna våra synder inför speciella präster eller pastor. Varandra är nyckelordet när det talas om bekännelse. Enligt Nya Testamentet är alla troende präster. Personligen har jag de senaste åren alltid varit med i vad vi kallar för ”lärjungagrupp” där jag varje vecka träffar en eller två andra bröder för att uppmuntra varandra att följa Jesus och bekänna våra synder för varandra. Det är helt ovärderligt!

Det är oerhört gott att varje dag, när man ber, rannsaka sitt eget liv och be Gud om förlåtelse för det som inte är rätt ställt. Gud har själv lovat att när vi bekänner våra synder så kommer han att ”rena från synd och befria från orättfärdighet”. Bekännelsen ger mig också en ödmjukhet inför Gud och inför livet och hjälper mig att omvända mig på område efter område för att bli allt mer lik Jesus.

När vi talar om förlåtelse talar vi oftast om att be om förlåtelse men Jesus talade betydligt oftare om att förlåta. Det är många gånger mycket svårare men helt avgörande för en människas relation till Gud. Jesus går så långt så att han efter bönen tillägger:

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. (Matt 6:14-15)

En god vana är att varje dag be att Gud visar om det är någon som du behöver förlåta. Det är den enkla delen. Jag försäkrar dig om att det kommer att dyka upp personer i dina tankar! Tala därefter ut orden: ”Jag förlåter …” Du har ingenting att förlora! Att inte förlåta en person som har gjort dig illa kommer mer än någon annan att drabba dig själv. När du och jag väljer att förlåta andra människor, även om de inte är värda det, får vi ta emot förlåtelsens underbara frihet!

Herre visa vad i mitt liv jag behöver omvända mig från och hjälp mig att alltid förlåta andra människor.

***

Läs fler inlägg i serien om Herrens bön.

Ett svar på ”Jag förlåter dig!”

Lämna ett svar