Guds berättelse vs politiska ideologier

Alla människor lever sina liv utifrån någon form av överordnad berättelse oavsett om man är medveten om det eller inte. Vissa kallar dem för meta-berättelser. Den typen av större berättelser ger svar på frågor som: Var kommer vi ifrån? Vad är syftet? Vad är problemet? Vem är skurken? Vad är lösningen? Vem ska rädda oss? Vart är vi på väg?

I vårt alltmer polariserade samhälle finns det en mängd olika konkurrerande berättelser som tävlar sinsemellan om att få definiera människors liv och staka ut framtiden för mänskligheten och den jord vi lever på. Flera av dessa meta-berättelser är politiska ideologier som: Den främlingsfientliga berättelsen, den konspiratoriska berättelsen, den konservativa berättelsen, den liberala berättelsen, berättelsen från miljörörelsen och den socialistiska berättelsen. Var och en av dessa berättelser ger sina egna svar på de grundläggande mänskliga frågorna.

Även om flera av dessa berättelser i varierande grad bär på korn av sanning så missar de totalt i att ge goda svar på de avgörande frågorna. Gud bjuder in mänskligheten att bli en del av hans berättelse. Det är en berättelse med andra svar och som utmanar varje mänsklig och politisk ideologi.

Två saker tror jag är särskilt viktiga för de som vill låta Guds berättelse vara det som ger identitet, riktning och vara den lins som man tolkar sig själv, sin omgivning och sin omvärld igenom. Det ena är Bibeln. Det är lätt att närma sig Bibeln som en gigantisk samling av verser (närmare bestämt 35 690) och att det bara gäller att hitta den där inspirerande versen som hjälper just mig – just nu. Det är ett väldigt fattigt sätt att använda sig av Bibeln. I själva verket är Bibeln 66 böcker i olika genrer, som tillsammans berättar just Guds berättelse. De som vill leva utifrån hans berättelse behöver vara läsare men också förstå helheten, lära sig att tillämpa och återberätta. Det finns förvånansvärt många som har en tro på Jesus men som inte har läst hela Bibeln eller som inte har lärt sig att läsa den varje dag. Om du tycker att det är svårt att få tiden att räcka till kan det frigöras förvånansvärt mycket tid genom att begränsa sociala medier eller underhållningskonsumtion. Testa att läsa hela Bibeln under ett år. Jag garanterar att det kommer att bli betydelsefullt!

Det andra vi behöver för att leva utifrån Guds berättelse är församlingen. Församlingen är gemenskapen av lärjungar till Jesus som tillsammans läser, berättar, tillämpar och förkunnar Guds berättelse. Församlingen är den gemenskap där man hjälper varandra att låta berättelsen placeras i den större berättelsen om Guds frälsning av världen. Nu pratar jag inte i om att ”gå till kyrkan” en gång i veckan för att få sina egna behov fyllda. Församlingen är en kropp, en gemenskap med Jesus i centrum och med ett gemensamt syfte i världen. Ett sätt att göra detta för en församlingsgemenskap är det som brukar kallas upptäckande bibelläsning. Det är ett sätt att upptäcka de bibliska berättelserna tillsammans och lära sig förstå, återberätta, tillämpa och dela vidare.

När människor som har en kristen tro ändå lever med en mänsklig/politisk ideologi som överordnad meta-berättelse är det något som har gått allvarligt fel. Jag möter på det här allt oftare och det är på hela det ideologiska spektrat – alltifrån främlingsfientlighet eller konspirationsteorier till konservatism, liberalism eller socialism. Jesus har högre anspråk på våra liv. Han kallar oss att följa Honom. Den urkristna bekännelsen är: Jesus är Herre! Det innebär att de som gör anspråk på våra liv som konkurrerar om hans plats är avgudar. Även ideologierna. Det går inte att vara ”socialist – men också kristen”. Det går inte att vara ”konservativ – men också kristen”. Det rike som Jesus kommer med är inte av den här världen. De som är en del av hans folk är en ny skapelse. De har sin identitet hos honom. De ger honom sin lojalitet.


Man skulle kunna sammanfatta Guds berättelse ungefär så här:

Guds berättelse börjar i skapelsen med att vi får veta att det är Gud som har skapat hela världen och hela mänskligheten med ett tydligt syfte. Varje människa är skapad till Guds avbild för att återspegla och ära honom. Det innebär att varje människa, oavsett bakgrund, erfarenheter, onda och goda handlingar, kultur eller etnicitet har ett oändligt värde. Det innebär också att människan bara kan finna sin plats och meningen med tillvaron om hon inordnar sitt liv i Guds plan.

Guds berättelse fortsätter med syndafallet – ett tragiskt tema som börjar i edens lustgård och fortsätter genom hela historien. Syndafallet innebär att Satan – Guds motståndare – förleder mänskligheten att om och om igen vända Gud ryggen och istället tillber sig själva eller andra tillverkade avgudar. Konsekvensen av detta ser vi ständigt i våra egna liv, i vår omgivning och i vår omvärld. Brustna relationer, våld, mörka begär, miljöförstörelse och uppror mot Gud.

Guds berättelse fortsätter med hur han i sin trofasta kärlek uppenbarar mer och mer av sin räddningsplan för hela världen. Gud lämnar oss inte i konsekvensen av våra synder. Gud agerar ständigt för att rädda och upprätta. Han kallar Abraham att lämna sitt land för att bli ett nytt folk och ger Abraham ett löfte om välsignelse och att världens alla släkter ska bli välsignade genom honom. Gud fortsätter att leda sitt folk Israel för att göra dem till ett profetiskt tecken för hans plan för hela världen. Han lovar också att han en dag ska sända en kung – Messias – som ska regera i ett evigt rike av frid.

Höjdpunkten i Guds berättelse är utan tvekan Jesus Kristus. Jesus predikar om ett nytt rike som nu tar sin början. Han botar sjuka, väcker upp döda och kallar människor att bli hans lärjungar. Jesus budskap innebär glädje för de fattiga och befrielse för de fångna. Hans budskap innebar ett hot mot den här världens makter som avrättade honom på ett kors – och han lät dem göra det. Jesus gav sitt liv för att besegra Satan och befria mänskligheten från sin synd. På tredje dagen uppstod Jesus från de döda och Gud upphöjdes över allt och alla.

Guds berättelse fortsätter med att Gud sänder sin helige Ande för att församlingen – de som följer Jesus – ska få kraft att bli hans vittnen där de är och i hela världen. Som Gud sände Jesus sänder Jesus församlingen i Andens kraft för att göra det han gjorde: Förmedla de goda nyheterna, bota sjuka, göra lärjungar och vara en del av upprättelsen av hela skapelsen. De lever i spänningen mellan det nya och det gamla. Redan nu har Guds rike brutit in i världen och gjort Guds frälsning tillgänglig för alla människor som litar på Jesus och vill följa honom men fortfarande verkar synden, döden och mörkret i världen för att förstöra och förslava.

Redan nu har vi också slutet på Guds berättelse. Det kommer en dag när Jesus ska komma tillbaka för att döma ondskan en gång för alla. Då ska alla tårar bli torkade. Då ska han göra allting nytt. En upprättad skapelse. En upprättad mänsklighet. Gud själv som regerar på jorden i ett evigt rike av frid.


Tänk på din omgivning och omvärld och ställ dig själv frågorna: Var kommer vi ifrån? Vad är syftet? Vad är problemet? Vem är skurken? Vad är lösningen? Vem ska rädda oss? Vart är vi på väg?

Kommer dina svar på de frågorna från Guds berättelse eller från någon annan ideologi?

Vilken berättelse lever du utifrån?

Lämna ett svar