Jesus viktigaste liknelse

Jesus delade med sig av många liknelser och det finns så otroligt mycket som vi kan lära oss av var och en av dem. Det finns dock en liknelse som är viktigare än alla andra. En liknelse som är helt grundläggande om vi vill förstå hur Guds rike fungerar.

Kan det verkligen stämma? Liknelsen finns med i både Matteus, Markus och Lukas. Bara det är en god hint. Dessutom säger Jesus själv om den aktuella liknelsen:

”Förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls?” (Mark 4:13)

Här kommer liknelsen om såningsmannen från texten i Matteus:

En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla, och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör, du som har öron!”

Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. (Matt 13:3b-9, 18-23)

Det finns oerhört mycket att säga och oerhört mycket att lära av den här liknelsen. Jag skulle bara vilja dela med mig av några iakttagelser som många missar när de läser den här texten.

Utsädet – Det är något väldigt specifikt som sås i den här liknelsen nämligen ordet om riket. Det här är ett återkommande begrepp i evangelierna. (Ibland med synonymerna evangeliet om Guds rike eller budskapet om riket). I vår tid förkunnas ibland ett väldigt reducerat evangelium (om du accepterar det Jesus gjort på korset blir dina synder förlåtna och du slipper helvetet). Det evangelium som Jesus och senare hans lärjungar predikade var så mycket mer än så. Ett intressant faktum är att både Jesus och hans lärjungar predikade evangeliet flera år innan Jesus gav sitt liv på korset. Budskapet om riket är budskapet om en ny kung – Jesus Kristus – som kommer med ett nytt rike, en ny verklighet som bryter in i den här världen. I det riket blir sjuka botade, fattiga blir glada och demonbesatta befriade. Nu kallar Jesus alla att ta ställning och bli hans lärjungar och medborgare i det nya riket. Genom Jesus död och uppståndelse har han gjort detta möjligt för oss och för hela skapelsen!

Såningsmannen – Vem är egentligen såningsmannen? Det framgår faktiskt inte i liknelsen. Helt logiskt är dock såningsmannen en bild på var och en som delar med sig av ordet om riket. Vilka har fått uppgiften att göra det? Alla som är lärjungar till Jesus! Om du följer Jesus kan du identifiera dig med såningsmannen.

Var sår såningsmannen? – En intressant sak med den här liknelsen är att såningsmannen sår överallt – i alla fyra jordmånerna. Han vet inte i förväg var den goda jorden finns. Det vet han först efteråt. Ibland försöker vi göra tvärtom. Vi vill gärna i förväg veta vem som är öppen men det är faktiskt inte vår sak att avgöra. Vårt uppdrag är att dela ordet om riket med alla överallt. Det är inte såningsmannens fel att det inte bär frukt överallt. Det enda han behöver bekymra sig om är att fortsätta så rätt utsäde. Likadant är det för oss. Vårt uppdrag är att dela evangeliet om Guds rike med alla människor. Vi kan inte ta ansvar för människors respons. Det är deras ansvar. Victor John brukar säga: ”Om vi sår mycket får vi skörda mycket, om vi sår lite får vi skörda lite.” Inte speciellt avancerad matematik men en viktig sanning att påminna sig om.

Den goda jorden – Hur upptäcks den goda jorden? Jo, genom att den bär frukt hundrafalt, sextiofalt och trettiofalt. Den goda jorden representerar de som inte bara hör ordet utan också handlar på det och inte bara det, de ger det också vidare till andra. Här visar Jesus att multiplikation är en central del av hur Guds rike fungerar. Skörden är i sig nytt utsäde och i varje sädeskorn finns potentialen inte bara för en planta som bär frukt utan för vidsträckta sädesfält. Uppdraget som Jesus har gett oss är att göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar.

Vilka tankar väcker detta hos dig?

6 svar på ”Jesus viktigaste liknelse”

 1. Det är viktiga ord du delar om såningsmannen. Budskapet om Guds rike är det vackraste och underbaraste utsäde vi kan ge. Men jag tror att detta också är något som tyvärr gör många, även jag själv ibland, förlamade. Det är en sådan fin gåva så vi vill inte riskera att utsädet faller i dålig jord, och följden blir att vi nästan inte vågar så överhuvudtaget. Just därför är det så viktigt att Jesus beskriver hur såningsmannen sår överallt, det är en uppmaning till oss att också våga så ut – i överflöd, överallt!

  1. Jag tror att rädslan för att så ut delvis kan vara relaterad till Jesus varnande ord om att inte kasta pärlor åt svinen (Matt 7:6). Hur tolkar du det bibelordet i relation till ordet om såningsmannen?

   1. Hej Johan! Jag tycker att Matt 7:6 är lite svårtolkat eftersom det är svårt att se sammanhanget. Jag tror dock inte att det går att tolka det som att vi ska dela evangeliet mindre. En sak som jag däremot tror att vi behöver lära oss både utifrån liknelsen om såningsmannen och andra instruktioner från Jesus (ex. Luk 10) är att inte fortsätta att så och så och så i jord som aldrig bär frukt. Vi ska dela evangeliet överallt med alla. När människor är öppna och tar emot gör vi lärjungar. När människor inte är öppna behöver vi lära oss att också kunna gå vidare. Eller med Jesus ord – stryka dammet av oss. Vi kan inte ägna all vår tid på människor som inte vill ta emot när det finns andra som aldrig ens har hört.

    Det här är ofta svårt för kristna i Sverige att ta till sig men när vi gör det kan det också bli till befrielse. Vårt uppdrag är inte att sparka in eller nöta ner stängda dörrar. Vårt uppdrag är att dela evangeliet med alla överallt. Där det finns god jord så kommer det att bära frukt.

    1. Tack Rickard för en trevlig blogg

     När det gäller Matt. 7:6 (Given icke åt hundarna vad heligt är….), så kanske man leds rätt om man läser Ordspråksb. 9:8

     ”Tillrättavisa icke bespottaren, på det att han icke må hata dig; tillrättavisa den som är vis, så skall han älska dig”

 2. Jag tänker att vi ska fortsätta så överallt till alla men lägga tid på fridens personer som är dags att skörda. Att se till att utsädet är gott och inte urvattnat och lämna resten åt Herren. Tack för bra inlägg. Frid Cami

Lämna ett svar