När ni samlas…

En av de absolut vanligaste frågorna som jag får om husförsamlingar är vad en församling gör när den samlas. Egentligen är det betydligt mer intressant vad en församling gör när den inte samlas.  Varför finns det ett så stort intresse för själva samlingarna i jämförelse med all annan tid? Vi behöver inse att en församling är en församling 7 dagar i veckan, 24 timmar per dygn. Att vara Guds församling får aldrig begränsas till några samlingar.

Däremot är det självklart betydelsefullt vad man gör när man möts. Jag är övertygad om att det en församling gör när den möts på gott och ont påverkar vad den gör när den inte möts. Även om det finns en stor variation mellan olika husförsamlingar på olika platser kommer här några enkla rekommendationer vad man kan göra när man möts.

Bordet

Ett av de bästa sätten att mötas är genom att äta mat tillsammans med Jesus i centrum. Det finns få saker som drar människor så nära varandra. Det hjälper oss att slappna av, att lägga undan religiöst beteende och alla kan vara med oavsett ålder. I det första århundradets församlingar, och många enkla församlingar idag, kallades församlingarnas gemensamma måltider Herrens måltid och inleddes med brödsbrytelse och avslutades med bägaren. Måltiden är till för att minnas det Jesus har gjort för oss, låta honom vara Herre i vår liv här och nu och vänta på hans ankomst. Vill du läsa mer om Herrens måltid som en full gemenskapsmåltid kan jag rekommendera min bok Middag med Jesus.

För en del kan det vara ovant att samlas som församling kring en måltid. Det kräver att vi istället för att styras av program styrs av gemenskapen och Andens ledning. Ingen agenda är viktigare än det som sker i människors liv och det den helige Ande talar om.

Några enkla saker man kan göra under tiden man äter:

 • Låta alla dela plus och minus från veckan eller dagarna sedan man sist möttes. Inkludera gärna frågor kring hur det har gått med det olika personer bestämde sig för att göra förra gången man möttes. Tacka Gud för plus och be för minus. Gör det direkt. Vänta inte tills det är dags för bön. Det är alltid dags för bön!
 • Dela livet med varandra. Visa kärlek och omtanke. Fyll behov.
 • Upphöj Gud genom bön och sång.
 • Uppmuntra alla att dela med sig av det som Anden leder till. (1 Kor 14:26)

Man skulle kunna se allting som sker kring bordet som en miniatyr av livet i stort. Jesus är i centrum. Hela livet ryms. Hela livet är heligt. Församlingen lär varandra att i allt ära Gud – att reagera i tacksamhet till honom för allt det goda och att vända oss i bön till honom om livets, omgivningens och omvärldens utmaningar. Det vi gör när vi möts kallar Gud oss att leva i hela tiden.

Ordet

Nästa del handlar om den gemensamma bibelläsningen. Syftet är inte att fylla huvudet med mer teoretisk kunskap utan att lära sig att göra allt som Jesus har befallt. Stå emot frestelsen att låta någon kunnig eller vältalig person prata och prata medan alla andra lyssnar! Undervisning i en församling bör alltid ske i dialog. Alla har något att bidra med. Ett väldigt bra sätt att göra det är genom den upptäckande bibelläsningen. Det kräver ingen förberedelse och vem som helst kan göra det. Läs en bibeltext och ställ fyra enkla frågor:

 1. Vad står det? (Lägg undan texten och återberätta tillsammans det ni läst.)
 2. Vad betyder det? (Fokusera på det ni faktiskt förstår.)
 3. Vad ska jag göra? (Försök att vara så konkret som möjligt om den personliga responsen till Guds tilltal i texten.)
 4. Vem kan jag dela detta med?

Fråga ett och två är bekvämt för de flesta men missa för allt i världen inte fråga tre och fyra! Att vara en lärjunge till Jesus innebär att lära sig att göra det han har befallt (Matt 28:18-20) och dela det vidare till andra. Mer om upptäckande bibelläsning.

Sändning

Att sända varandra är inte så formellt som det låter. Det handlar om att uppmuntra varandra och utrusta varandra att följa Jesus de kommande dagarna. Vet alla hur de ska göra det de bestämt sig för att göra? Finns det saker som hindrar? Är någon rädd eller orolig? Samtala. Be för varandra. Uppmuntra varandra. Träna tillsammans.

Exempel på saker som en församling regelbundet kan träna på tillsammans:

En stor hjälp är att låta samlingarna följa mönstret:

 1. Se bakåt (plus och minus)
 2. Se uppåt (tack, bön, sång och bibelläsning)
 3. Se framåt (respons på bibelläsning, sändning, träning)

Det var en liten sammanfattning om vad man kan göra när man möts som församling. Vilka tankar och frågor väcker det här hos dig?

2 svar på ”När ni samlas…”

Lämna ett svar