Olika typer av nätverk

När nya enkla församlingar växer fram på olika platser är det viktigt att hitta sätt att relatera till varandra. Isolerade församlingar utan relationer med andra församlingar är inte hälsosamt. I NT ser vi att församlingarna stod i relation med varandra både lokalt, regionalt och mellan regioner.

Det är inte bara viktigt att dessa relationer finns. Det är också betydelsefullt hur de ser ut. På grund av nedärvda religiösa system kan det finnas en frestelse efter hierarkier och centralisering. För att undvika det och istället hitta decentraliserade former som förlöser frihet och underlättar multiplikation används ofta begreppet nätverk. Även om inte själva ordet nätverk återfinns i Bibeln beskriver det på ett bra sätt de mönster som vi kan hitta i NT. Rent definitionsmässigt är ett nätverk relationerna mellan ett antal enheter och signalerar funktion.


Man skulle, väldigt förenklat, kunna tala om tre typer av nätverk av enkla församlingar.

Kedjenätverk

kedjenätverkDet här är nätverk som uppstår i kedjor i takt med att nya församlingar växer fram. Varje församling står i relation till den församling man blev utsänd från och de församlingar som man själv har sänt ut människor för att plantera. Bilden illustrerar en rak kedja men många kedjor innehåller också multiplikation.

Fördelar: Det här är ett mycket decentraliserat nätverk och det är enkelt att ta initiativ till nya församlingar.

Nackdelar: Nätverket kan vara känsligt. Om den utsändande församlingen av någon anledning upphör så står de församlingar den har sänt ut ensamma.

”All channel network”

all channel networkDet här är ett nätverk där varje församling har en egen relation till varje annan församling i nätverket. I brist på något bra ord på svenska så använder jag här det engelska begreppet. Om du har något bra ord på svenska får du gärna tipsa! När nya församlingar uppstår genom multiplikation av någon av de befintliga, så upprättar varje församling i nätverket en relation med den nya församlingen.

Fördelar: Även det här är ett mycket decentraliserat nätverk. Det är också betydligt stabilare än kedjenätverk. Även om en församling skulle upphöra så består relationerna mellan övriga församlingar.

Nackdelar: I längden är det omöjligt att bibehålla den här typen av nätverk när antalet församlingar blir fler och fler.

Hubbnätverk

hubbnätverkDet här är en typ av nätverk med en hubb som de olika församlingarna relaterar till. I bilden är hubben ringen i mitten. Hubben kan bestå av olika saker, exempelvis ett team av ledare, gemensamma samlingar eller gemensam ekonomi. Olika hubbnätverk är olika mycket decentraliserade. I större och dynamiska hubbnätverk är det möjligt med flera hubbar med samma eller olika funktion.

Fördelar: Hubbnätverk underlättar för gåvorna i Ef 4:11 att utrusta de troende.

Nackdelar: Det kan finns en frestelse att centralisera hubbnätverk. Utmaningen är att hela tiden decentralisera.

Det här är tre huvudtyper av nätverk. I verkligen är många nätverk olika typer av kombinationer av dessa tre. Syftet med att beskriva olika typer av nätverk på det här sättet är att det kan hjälpa oss att utvärdera det vi själva står i och låta Gud leda oss i den riktning som han har tänkt.

I NT finns det ingen fixerad modell för hur församlingarna fungerade eller relaterade till varandra. Det finns en stor variation. Här kommer några exempel på städer där församlingarna beskrivs i NT och hur man kan ana att de fungerar.

Jerusalem är ett tydligt exempel på ett hubbnätverk. Hubben bestod till en början av apostlarna och de äldste och senare andra församlingsledare. Trenden vi kan läsa om i Jerusalem är en allt tydligare centralisering som gick hand i hand med judaisering och lagiskhet. Det som från början var en pluralt ledarskap centraliserades allt mer kring Jakob.

Antiochia är också ett exempel på ett hubbnätverk men som verkar vara mer decentraliserat och mer utsändande. Hubben bestod av fem ledare som beskrivs som profeter och lärare.

Rom är ett exempel på ett all channel network. Det verkar bestå av ett tiotal församlingar som möttes i olika hem. Varje församling hade sina församlingsledare. De olika församlingarna relaterade direkt med varandra och ingen hubbfunktion beskrivs.

I Efesos kan vi ana ett hubbnätverk som ger upphov till många kedjenätverk av nya församlingar. Hubben består av Paulus träning i Tyrannos hörsal där han tränar och sänder ut arbetare i hela regionen som gör lärjungar och planterar nya församlingar. Genom detta fick hela regionen höra Guds ord.

Personligen tror jag att vi har mest att lära oss av hur det fungerade i Efesos. Jag tror att det går att kombinera de olika nätverksformerna för att försöka dra nytta av deras respektive styrkor. Jag tror också att det kommer att växa fram en stor variation av olika typer av nätverk av enkla församlingar. Oavsett vilka typer av nätverk som växer fram så är en av de viktigaste utmaningarna att ständigt decentralisera. Församlingar är tänkta att fungera som sjöstjärnor – inte bläckfiskar. För att få se en sann rörelse behöver vi lära oss att släppa kontrollen, låta saker som inte har liv – dö och agera utifrån övertygelsen att varje lärjunge och varje enkel församling är bärare av Guds rikes fulla potential.

Vilken typ av nätverk är din församling en del av?


Om du vill läsa mer på det här temat kan jag rekommendera Neil Coles bok Church 3.0.

Lämna ett svar