Pionjär for life!

Ibland verkar det som att pionjärarbete är som en jobbig men nödvändig, inledande fas för att få till stånd fler etablerade församlingar. Jag tror inte att det är så det är tänkt att vara. Jag tror att det skulle behövas många fler församlingar som väljer att inte bli ”etablerade” utan istället blir kvar i pionjärfasen. Alltför många pionjärledare och församlingsplanterare har, om arbetet lyckats, blivit etablerade pastorer. Måste det vara så? Jag tror faktiskt inte det! Varför skulle man exempelvis inte kunna fungera som apostel/pionjär hela livet?

Den bild som jag har av församlingen och livet med Jesus är att det är tänkt att vara en rörelse som är ständigt på väg och ständigt omformas för att röra sig till allt fler människor som behöver Jesus. När församlingen försöker etablera sig tror jag att något oerhört värdefullt går förlorat.

I de första kapitlen i Apostlagärningarna har vi ett exempel på hur församlingen försökte etablera sig i Jerusalem trots att Jesus hade befallt dem att gå till jordens yttersta gräns. Det hela slutar med att Gud låter en förföljelse drabba församlingen i Jerusalem (kap 8) så att alla (utom apostlarna!) skingrades över Judeen och Samarien. När dessa enkla troende, utan struktur eller tydliga instruktioner spriddes ut predikade de evangeliet vart de än kom och Jesusrörelsen spreds äntligen vidare och kom ända till Antiokia. Ibland får Gud ta i med hårdhandskarna när vi människor är tröga att lyda.

Målet kan aldrig vara församlingstillväxt. Målet måste vara att Jesusrörelsen ska spridas vidare så att allt fler människor följer honom och att Hans namn blir ärat! Vi vill göra allt vi kan för att arbetet med husförsamlingar i Helsingborg aldrig lämnar pionjärfasen. Hur försöker vi göra det? Några saker:

  1. Låta Jesus och hans uppdrag till oss vara prio ett.
  2. Välja multiplikation istället för addition.
  3. Sända istället för att samla.
  4. Låta apostlar och profeter vara tongivande i arbetet/rörelsen.
  5. Aldrig lägga energi på att bevara det vi har.
  6. Generöst sända iväg människor och resurser till andra platser och andra sammanhang.
  7. Förlösa varje troende att vara en präst, missionär och ambassadör för Guds rike.

Join the movement!

Den här veckan bloggar jag både på rickardcruz.se och Pionjärbloggen.

ps. Idag skriver Dagen om församlingsplantering härhär och här. ds.

Lämna ett svar