Äta kött? Dricka blod?

Jag skulle vilja börja med att förbereda bloggläsarna på att det följande inlägget är något mer teologiskt nördigt än vanligt. Jag skulle vilja bemöta tankegångar om Herrens måltid som är vanligt förekommande i vissa sammanhang. En bibeltext som är viktig i förståelsen av nattvarden för de med en sakramental nattvardssyn är Johannes 6:52-59.

52Judarna började då tvista med varandra och säga: ”Hur kan han ge oss sitt kött att äta?” 53Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. 54Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. 57Liksom den levande Fadern har sänt mig, och jag lever därför att Fadern lever, så skall också den som äter mig leva därför att jag lever. 58Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd skall leva i evighet.” 59Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kapernaum.

Fortsätt läsa ”Äta kött? Dricka blod?”

Per-Axel Sverkers förord till Middag med Jesus

Per-Axel SverkerEtt välbyggt hus kräver väldimensionerade hörnstenar. En väl fungerande församling är i behov av välplacerade teologiska hörnstenar. Den kristna historien visar tydligt att församlingen växer och mognar genom god teologi under den helige Andes ledning.

Teologen och pionjären Rickard Cruz har utrustat sig med god kunskap i Guds Ord och i aktuell teologi. Till stöd för sitt arbete med
husförsamlingar, har han nu författat en utomordentligt värdefull bok, som han valt att kalla ”Middag med Jesus”. Denna bok täcker på ett mycket förtjänstfullt sätt in en fräsch och utmanande nattvardsteologi med en medveten fokusering på Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

Fortsätt läsa ”Per-Axel Sverkers förord till Middag med Jesus”

Bok äntligen färdigskriven

Under ett drygt år har jag skrivit på en bok med arbetsnamnet Middag med Jesus – Herrens måltid som en verklig måltid med riktig mat, överlåten gemenskap och obegränsad sprängkraft.

Nu är bokens 14 kapitel, och just nu 146 sidor, äntligen färdigskrivna. Jag har vänner som hjälper mig med korrekturläsning och dessutom några referenspersoner som läser igenom boken och ger feedback på innehållet. Efter eventuella justeringar är planen att kunna skicka in bokmanus till olika förlag i maj med förhoppningen om att något förlag ska nappa. Om inget förlag skulle vara intresserat så kommer jag att satsa på att ge ut den själv i något format.

den här sidan, som jag löpande kommer att uppdatera berättar jag lite mer om boken och vad som händer med utgivningen.

Be gärna att boken ska få bli det Gud har tänkt och att den ska få bli till välsignelse.