Per-Axel Sverkers förord till Middag med Jesus

Per-Axel SverkerEtt välbyggt hus kräver väldimensionerade hörnstenar. En väl fungerande församling är i behov av välplacerade teologiska hörnstenar. Den kristna historien visar tydligt att församlingen växer och mognar genom god teologi under den helige Andes ledning.

Teologen och pionjären Rickard Cruz har utrustat sig med god kunskap i Guds Ord och i aktuell teologi. Till stöd för sitt arbete med
husförsamlingar, har han nu författat en utomordentligt värdefull bok, som han valt att kalla ”Middag med Jesus”. Denna bok täcker på ett mycket förtjänstfullt sätt in en fräsch och utmanande nattvardsteologi med en medveten fokusering på Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

Efter inläsning av teologiska standardverk har Rickard skaffat sig ett
gott grepp om en teologi kring nattvarden i en utformning som borde vara tillämpbar i församlingarna. Hans personliga uttryckssätt är lättfattligt men samtidigt skarpt i sina resonemang. Han arbetar främst inte polemiskt utan vill se en konstruktiv, praktisk användning av sina mångomfattande kapitel.

Inom många kyrkor i Sverige finns idag ett växande intresse för husförsamlingar som uttryck för kristet liv. Rickard Cruz bok handlar om detta intresse för en församlingsform som placerar troslivet inom vardagens ram. Han visar att Gud möter oss där vi är, i det jordiska livets enkelhet. Det finns ingen annan Gud som döljer sig någonstans i en religiös sfär. Gud har kommit till oss och finns inom våra omständigheter. Vi frestas att dra oss till det märkvärdiga. Men ett liv i efterföljelse är att leva Guds liv bland människor och upptäcka kärlekens liv i sitt hem i vardagen.

Eftersom jag själv i flera decennier följt frågan om husförsamlingar,
har jag möjlighet att göra en jämförelse med annat undervisningsmaterial. För den nivå som Rickard valt är ”Middag med Jesus” ett verk som får mina tydliga rekommendationer till att spridas till teologiskt intresserade och användas med frimodighet av Jesuslärjungar.

Per-Axel Sverker, teol dr, Örebro.

5 svar på ”Per-Axel Sverkers förord till Middag med Jesus”

  1. När min högt värderade lärare från Örebro missionsskola rekommenderar Rickards bok då måste jag naturligtvis läsa den!
    Har dessutom redan lärt mig att uppskatta Rickards sätta att tänka.

Lämna ett svar