Upptäckande bibelläsning (UBL)

Upptäckande bibelläsning (UBL) är ett enkelt verktyg för göra lärjungar som gör lärjungar. Internationellt brukar det kallas Discovery Bible Study (DBS). Verktyget går alldeles utmärkt att använda i gruppstorlekar från 2-20 personer – i en församling eller Jesusupptäckargrupp.

Upplägget är enkelt. Läs ett textavsnitt eller berättelse ur Bibeln tillsammans. Lägg Biblarna (eller mobilerna) åt sidan och samtala utifrån följande fyra frågor:

Fortsätt läsa ”Upptäckande bibelläsning (UBL)”

7 tecken i Johannesevangeliet

Om vi vill göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar behöver vi hitta enkla reproduceringsbara verktyg som vem som helst kan använda. Det som är avancerat är svårt att multiplicera. Det enkla är lättare att multiplicera. Ett sådant verktyg är 7 tecken i Johannesevangeliet. Det är en naturlig bibelläsningsprocess med syfte att hjälpa människor lära känna Jesus, tro på honom, bli hans efterföljare och ge det vidare till andra. Det behövs inga föreläsningar, det behövs inga teologer och det kräver i princip ingen förberedelse. Fördelen med det är att vem som helst kan göra det här och att vi inte gör människor felaktigt beroende av professionella ledare.

7 tecken i Johannesevangeliet kan användas i många olika sammanhang. Du kan göra det på tu man hand tillsammans med en vän eller bekant som är nyfiken på Jesus. Du kan samla människor som är nyfikna på Jesus i din omgivning och gå igenom 7 tecken i Johannesevangeliet. Det kan också vara ett verktyg att använda i mötet med personer av frid och deras gemenskaper.

I slutet av sitt evangelium skriver Johannes så här:

Fortsätt läsa ”7 tecken i Johannesevangeliet”

Sluta addera!

Förra helgen var jag tillsammans med några vänner på en konferens i England (Newforms Gathering). Vi hade en god helg tillsammans på många sätt. En av talarna under helgen var Neil Cole, en författare som har betytt väldigt mycket för mig. Neil talade bland annat om de tidiga stadierna i en rörelse och behovet av att arbeta utifrån multiplikation och inte addition.

Fortsätt läsa ”Sluta addera!”

Reproduceringsbart?

Den gångna helgen har jag spenderat i Stockholm. Dels var jag där för att undervisa under en dag med Maskrosnätverket och dels för att träffa min gode vän Charles Kridiotis.

Under lördagen med Maskrosnätverket berättade jag om arbetet i Helsingborg och delade några principer för en rörelse av enkla församlingar. Neil Cole brukar säga att om vi ska få se en rörelse behöver vi multiplicera 1) lärjungar, 2) ledare, 3) församlingar. Skillnaden mellan addition och multiplikation är inte bara ett tankeexpriment eller i första hand en fråga om kvantitet. Multiplikation är en grundläggande funktion som beskriver hur Guds rike fungerar. Multiplikation innebär att vi är kallade att göra lärjungar som i sin tur gör lärjungar, träna ledare som i sin tur tränar ledare och plantera församlingar som i sin tur planterar församlingar.

Fortsätt läsa ”Reproduceringsbart?”