Vad är lärjungaskap?

Tron på Jesus är helt otänkbar utan lärjungaskap. När Jesus gick runt i Gallien och Judeen kallade han människor att följa honom för att bli hans lärjungar. När Jesus skulle ge sina lärjungar deras sista och viktigaste instruktioner innan han lämnade jorden så gav han dem uppdraget att göra alla folk till lärjungar. Att vara en lärjunge är identiteten för den som vill ta del av livet från Jesus. Att göra lärjungar är uppdraget.

När man möter människor i olika sammanhang och samtalar om lärjungaskap märker man dock att det finns en stor osäkerhet och förvirring kring vad lärjungaskap är. På frågan ”vad är egentligen lärjungaskap?” är det förvånansvärt många som inte har någon aning om vad de ska svara. Bland andra finns bilder av lärjungaskap som ligger långt ifrån beskrivningen i berättelserna om Jesus i evangelierna. Innan vi kikar på vad Jesus har att säga skulle jag vilja beröra några av vår tids utmaningar som lätt förvränger bilden av lärjungaskap.

För det första lever vi i en tid och kultur, särskilt i västvärlden, där vi har utvecklat ett tydligt kunskapssamhälle. Vi värderar teoretisk kunskap oerhört högt och gör många gånger problematiska distinktioner mellan teori och praktik. Detta har också många gånger påverkat bilden av lärjungaskap. Alltför ofta har lärjungaskap reducerats till att överföra kunskap till människor. I bästa fall kunskap om Jesus eller Bibeln, i sämre fall läror eller traditioner från den specifika kyrkan eller samfundet. När Jesus talar om lärjungaskap är det dock tydligt att det inte är kunskapen som är det avgörande utan lydnaden.

För det andra lever finns det i vår tid kyrkosystem med stora behov av volontära insatser för att upprätthålla sin verksamhet. Dessa verksamheter måste inte vara dåliga. Många gånger handlar det om bra saker. Problemet uppstår när man skapar system för att forma överlåtna församlingsmedlemmar för att utföra olika sysslor i arbetet och kallar detta för lärjungaskap. När Jesus talar om lärjungaskap nämner han inte ens att koka kaffe, hjälpa till på kyrkans städdagar, agera mötesvärd, sköta ljudet, ta upp kollekten och så vidare. Jesus verkar ha helt andra saker i åtanke för sina lärjungar vilket faktiskt går att läsa, rakt upp och ner, i evangeliernas berättelser.

För det tredje lever vi, inte minst i Sverige, i ett samhälle som är enormt präglad av individualismen och som hela tiden pressar sina invånare att hålla saker som tro och andlighet privat eller i alla fall i den ”kyrkliga” sfären. Vi har till och med ordspråk för det: ”tro får du göra i kyrkan”. Den där pressen kan påverka även bilden av lärjungaskap till att det primärt skulle handla om personlig uppbyggelse. Inget kunde vara längre från den bild som Jesus ger oss. Det första han säger till sina lärjungar är: ”följ mig så ska jag göra er till människofiskare”.

När Jesus i Matteus 28 ger sina lärjungar uppdraget att i sin tur göra alla folk till lärjungar ger han tre instruktioner för hur det ska ske.

För det första sa Jesus ”gå ut”. Att göra lärjungar börjar med att följa Jesus ut i hela världen, till alla dem som ännu inte följer honom. Att göra lärjungar handlar primärt inte om att samla människor utan om att låta sig sändas. Jesus har gett oss exemplet att följa. Han var ständigt på väg – utsänd av Fadern – för att söka upp de förlorade. Han gjorde lärjungar ”on the road”.

För det andra sa Jesus ”döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn”. Att döpa människor som kommer till tro är en del av uppdraget att göra lärjungar. Om du är en lärjunge är du en döpare!

För det tredje sa Jesus ”lär dem att hålla/följa allt vad jag har befallt”. Att göra lärjungar innebär alltså att lära människor att omsätta Jesus befallningar och instruktioner i praktisk handling. Att bli en lärjunge handlar alltså inte om att lära sig Jesus instruktioner utantill eller att lära sig vad en massa olika predikanter har att säga utan att faktiskt lära sig att göra det Jesus säger att vi ska göra. Vilka dessa befallningar och instruktioner är tillhör inte någon slags mystik kunskap höljd i dimmor. Bläddrar man bakåt i Matteusevangeliet (eller för den delen de andra evangelierna i Bibeln) hittar man dem rakt upp och ner i berättelsen om Jesus.

Sverige och Europa är i desperat behov av en verklig lärjungarörelse. Om det ska bli möjligt behöver vi göra en radikal återkalibrering till Jesus själv och vad han säger att det innebär att följa honom och att göra lärjungar. Böcker, youtube, bloggar, poddar och studiematerial i all ära men om dessa resurser blir substitut för evangeliet är de snarare hinder än en tillgång.

Tänk dig en växande rörelse med gemenskaper av människor som med den helige Andes hjälp upptäcker Jesus i evangelierna, hjälper varandra att lyda hans Ord och följa hans exempel, och delar det man lär sig med sin omgivning och omvärld. En sådan rörelse vill jag gärna vara en del av!

2 svar på ”Vad är lärjungaskap?”

  1. Väldigt klart och tydligt RICKARD, ett stort tack!
    När jag kom till uppmaningen att döpa kom jag att tänka på att inte alla omgivningar är lika faciliterande, och på vår religiösa tradition att låta någon av de nyaste i tron få döpa. Senast hade vederbörande inte ens hunnit torka upp från sitt eget dop. Egentligen handlar det om något så enkelt som att inte förbjuda människor att lyda Jesus.

Lämna ett svar