Undervisning – Bergspredikan

I tron på Jesus är lärjungaskap en helt omistlig del. Livet med Jesus handlar om att följa honom. När Jesus gav sina lärjungar befallningen att gå ut och göra alla folk till lärjungar var en del av instruktionen: ”lär dem att hålla allt vad jag har befallt”. Uppdraget att göra lärjungar innebär alltså att lära människor att följa de instruktioner som Jesus har gett oss.

Den längsta sammanhållande undervisningen från Jesus är det som brukar kallas för Bergspredikan i Matteus 5-7. Bergspredikan är full med instruktioner från Jesus. Dessa instruktioner är inte tunga bud, omöjliga att genomföra – som det ibland har framställs. De är fyllda med nåd, liv och kraft till förvandling.

Jag är övertygad om att lärjungaskap är en ödesfråga i vår tid. Men om lärjungaskapet ska få fungera som Jesus har tänkt behöver vi gå tillbaka till honom själv och hans egen undervisning.

Jag har precis påbörjat en undervisningsserie om Bergspredikan som kommer att läggas ut i Katalysators Youtube-kanal. Det första avsnittet är introduktion och tanken är att fortsätta gå igenom hela Bergspredikan. Det skulle vara jätteroligt om du vill ta del av detta. Lyssna, prenumerera, dela vidare. Min förhoppning är att undervisningen kan få bli till nytta för alla som längtar efter att följa Jesus och i sin tur göra lärjungar.

Se introduktion till Bergspredikan här.

Lämna ett svar