What´s in it for me?

Det finns ett mycket känt citat av John F. Kennedy som lyder så här: ”Ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country.” Kennedys tanke var så klart att påverka det amerikanska folkets inställning till sitt land. Han ville att invånarna skulle gå från att vara mottagare av landets förmåner till att plikttroget göra sitt yttersta för landets framgång.

På ett liknande sätt skulle man kunna fundera över vår inställning till församlingen. Vi lever i en extremt individualistisk och konsumtionspräglad tid som till mångt och mycket präglar vår inställning till församlingen. Jag tror dock inte på lösningen att försöka göra människor till en armé av plikttrogna verksamhetsslavar. Jag tror att vi istället helt behöver ändra vår bild av församlingen och vår relation till den. Här kommer min egen omskrivning av Kennedys citat.

En konsumentkristen frågar sig: ”Vad kan församlingen göra för mig?” En verksamhetskristen frågar sig: ”Vad kan jag göra för församlingens verksamhet?” En lärjunge frågar sig: ”Vad sänder Jesus oss som församling att betyda i vår omgivning?”

Församlingen är inte en verksamhet, en byggnad eller upprepade så kallade gudstjänster. Församlingen är en andlig familj med Jesus egen närvaro och sänd för att utföra Hans uppdrag i den här världen.

Vad är din inställning till församlingen?

Photo Credit: thesmuggler- Night of the Swallow” via Compfight cc

2 svar på ”What´s in it for me?”

Lämna ett svar