Bön, mission och dopfest i Nottingham

Nu börjar jag återhämta mig efter den oerhört intensiva veckan i Nottingham. Det har varit oerhört bra och Gud har gjort fantastiska saker. Det skulle vara omöjligt att berätta allt jag varit med om men jag tänkte i alla fall försöka ge några glimtar.

Missionssatsningen gick av stapeln i Hyson Green en stadsdel med många sociala utmaningar i Nottingham.  Veckan inleddes med intensiv, högljudd och profetisk bön. Det mesta som sedan skedde under veckan var format av de tilltal teamet fick från Gud. Under veckan var vi ute på gator och i bostadsområden för att möta människor, berätta om Jesus, be för människor och bjuda in till en fest på den lokala fritidsgården på fredagen. Vi knackade på hundratals dörrar, vi fick be för många människor och vi fick massor av tillfällen att dela evangeliet. Vid några tillfällen blev vi inbjudna i människors hem för att äta tillsammans med dem och berätta mer om Jesus. Många var intresserade att träffas tillsammans med sina vänner och/eller familj för att upptäcka Jesus mer.

Fortsätt läsa ”Bön, mission och dopfest i Nottingham”

Profetiska ghetton?

Förra veckans bloggserie om gåvorna i Efesierbrevet 4:11 blev välbesökt. Jag har fått en hel del positiv feedback, både på bloggen och i andra sociala medier. Jag fick även några frågor. En fråga som jag fick på Twitter var vad jag menar med ”profetiska ghetton”. Jag tror att närhelst de olika gåvorna frikopplas från varandra och en miljö eller ett sammanhang präglas uteslutande av en slags gåva, då blir det osunt. Med profetiskt ghetto menar jag en församling eller ett sammanhang som uteslutande präglas av den profetiska gåvan/tjänsten och skapar en egen bubbla. Även de andra gåvorna kan skapa sina ghetton. Erfarenheten säger att profeter och evangelister har lättast att hamna i det diket och att apostlar har lättast för att undvika det.

Fortsätt läsa ”Profetiska ghetton?”

Lärare – personliga tränare i lärjungaskap

Begreppet lärare är hämtat ur systemet med lärare och lärlingar. Inom en del praktiska yrken finns det systemet kvar än idag. Som lärling följer du med din lärare/mästare och lär dig att göra samma sak som honom eller henne. Det kan handla om att lära sig att bli en rörmokare, frisör eller plåtslagare.

När det handlar om lärare i biblisk bemärkelse är det inte att klippa schyssta frisyrer som behöver läras ut, utan att praktiskt följa Jesus. Detta är en tydlig del av missionsbefallningen där Jesus säger åt oss att göra lärjungar och lära dem att hålla/göra allt vad han har befallt. Lärare är personer som hjälper och tränar människor att följa Jesus på livets alla områden. En biblisk lärare har större likheter med Yoda i Star Wars än med en professor som föreläser på universitetet. En lärare är som en personlig tränare i lärjungaskap.

Fortsätt läsa ”Lärare – personliga tränare i lärjungaskap”

Herdar – andliga föräldrar

Den fjärde gåvan Ef 4:11 har tydlig metaforisk innebörd. Herdar var enkla människor som ägnade sitt liv åt att ta hand om någon typ av djur. De såg till att djuren hade tillgång till bete, vatten och skydd från rovdjur.

Herdar har mer än något annat ett stort hjärta för de människor som man lever bland. Det här är förmodligen den mest lokala av de fem gåvorna. I NT uppmanas vid två tillfällen de som var lokala äldste att fungera som herdar i de församlingar där de tjänade (Apg 20:28, 1 Pet 5:2).

Under lång tid av historien har de andra gåvorna tolkats utifrån herdarnas perspektiv. Exempelvis: hur ser en god evangelist ut från herdarnas perspektiv? Om vi vill se en missionell rörelse ta fart behöver det istället vara apostlarnas perspektiv som är tongivande. Exempelvis: Hur ser en god herde ut från apostlarnas perspektiv?

Fortsätt läsa ”Herdar – andliga föräldrar”