Församlingsliv efter restriktioner – fyra utmaningar

Regeringen har aviserat att i princip alla restriktioner lyfts den 29 september. I många delar av samhället dras nu en lättnades suck att saker kanske kan börja återgå till det normala. Så också i kyrkor och församlingar. Äntligen business as usual! Glädjen är berättigad. Samtidigt finns det en stor risk att alldeles för mycket resurser nu läggs på konferenser och gudstjänster när pandemin har satt fingret på andra betydligt viktigare behov. Jag skulle vilja dela med mig av några utmaningar som jag tror är viktiga i den här tiden.

1. Gör lärjungar

Panedmin har på flera sätt varit ett lakmustest på hur det egentlig står till i våra församlingar. När verksamheterna och gudstjänsterna ligger nere, vad finns det kvar som bär? En pastor uttryckte en stor oro över församlingsmedlemmarnas bibelläsning, relation till Gud och efterföljelse av Jesus när de inte längre hade stödet av de regelbundna gudstjänsterna. Jag tror att pastorns oro var befogad och jag tror att det finns fler som känner igen sig. Det är djupt sorgligt om gudstjänster och församlingsverksamhet fungerar som en respirator för livet med Gud. Om lärjungskap och lärjungaträning länge har varit eftersatt är det tid att återupptäcka det nu. Jesus gav aldrig sina efterföljare i uppdrag att fira gudstjänst, däremot att göra lärjungar. Trots det är det många kristna som är osäkra på vad lärjungaskap ens innebär och än mer hur man gör lärjungar. Lösningen är i första hand inte fler böcker, manualer eller predikoserier. Vad vi behöver är att komma tillbaka till de instruktioner som Jesus har gett oss och hitta enkla sätt att lära oss själva, varandra och andra att följa dem.

Tänk om Sveriges församlingar skulle göra lärjungaskap till prioritet under de kommande fem åren!

2. Höj delaktigheten

Streamade gudstjänster har fått vissa goda effekter då en del nya människor som annars aldrig skulle besöka en församlingar har fått höra evangeliet. Samtidigt finns det en uppenbar baksida. Vårt samhälle präglas av en stark konsumtionskultur vilket även har påverkat många människors förhållningssätt till församlingen. Under pandemin har en del församlingar som streamat sina gudstjänster kunnat berätta om höga tittarsiffror. Vad som ligger bakom dessa siffror är dock svårt att avgöra. Hur många är det som har hoppat runt mellan olika församlingars gudstjänster för att hitta något som passar just deras smak? De streamade gudstjänsterna spär på konsumtionsbeteendet och har varit förödande för delaktigheten.

När NT beskriver församlingen används vid flera tillfällen bilden av en kropp, där vi är olika kroppsdelar. En kropp är fysisk. Den kan inte existera utan närvaro av kroppsdelarna. När en kroppsdel lider så lider hela kroppen. När en kroppsdel gläds så blir hela kroppen glad.

När Paulus beskriver församlingens sammankomster skriver han ”Hur ska det vara när ni möts? Jo, var och en har något att ge.” NTs vision för församlingen är samtal, dialog, hög delaktighet, Andens gåvor i funktion. En församling där endast en liten minoritet medverkar i gudstjänsterna medan den stora majoriteten är passiva mottagare som sjunger med i sångerna har missat hur församlingen är tänkt att fungera.

Tänk om Sveriges församlingar skulle verka för att en majoritet av medlemmarna skulle vara delaktiga vid sammankomsterna/gudstjänsterna!

3. Öka flexibiliteten

En tydlig vattendelare mellan församlingar som har klarat av tider av pandemi och restriktioner och de som inte har gjort det har handlat om graden av flexibilitet. I somliga sammanhang har man känt sig låst när man inte längre kan göra det man brukar. Det är oroväckande många församlingar som i princip inte haft något församlingsliv utöver streamade gudstjänster. På andra håll har det funnits flexibilitet och kreativitet. Träffar på Zoom, bönepromenader, utomhussamlingar, uppmuntra varandra i efterföljelsen av Jesus i mindre konstellationer, fylla behov i samhället och så vidare.

Jag är övertygad om att coronapandemin inte är det sista tillfället som kommer att kräva stor flexibilitet av Guds församling. Framtiden är på många sätt oviss. Jag vill inte vara någon slags domedagsprofet men församlingar måste vara beredda på att fungera även i olika typer av kristid. Här har vi mycket att lära av bröder och systrar som följer Jesus och fungerar som församling under förföljelse och förtryck i olika delar av världen.

Vi skulle behöva bli bättre på att skilja mellan tro och form. Tron på Jesus och hans rike är kärnan och vår ständiga referenspunkt. Formerna måste vi däremot ha en flexibel inställning till så att de ständigt tjänar sitt syfte. Jag vill vara konservativ i fråga om tro och liberal i fråga om form. Formerna får aldrig bli heliga i sig själva. När de inte längre tjänar sitt syfte måste de förändras.

4. Multiplicera för uppdraget

Ett exempel på detta är storleken på församlingar. Det finns inget som är extra heligt med vare sig små eller stora församlingar. Om vi däremot utgår från övertygelsen att församlingsgemenskapen syftar till att forma lärjungar, att Bibeln uppmanar oss till hög delaktighet och att församlingen är en nära gemenskap som delar livet – ja, då borde det så klart påverka hur församlingen tar form.

Hur skulle församlingar kunna stå bättre rustade att klara eventuellt kommande pandemier eller andra typer av kriser som påverkar möjligheten att mötas? Låt mig komma med ett par förslag. Satsa på mindre gemenskaper. Alltså inte sen. Nu! Mindre gemenskaper med Jesus i centrum, som hjälper varandra att följa honom i praktiken och når ut till sin omgivning med evangeliet. Kalla det vad ni vill. Hemgrupp, cellgrupp, lärjungagrupp. Jag skulle kalla det församling. Istället för att eftersträva att bli större och större som församling – multiplicera! – sänd ut människor för att grunda nya församlingar i nya områden som får nå nya människor med evangeliet!

Det är kanonbra att som församling ordna med grejer som man kan bjuda med människor till för att upptäcka Jesus. Men vi måste samtidigt hitta sätt att träna och utrusta varandra som lärjungar till Jesus att ta med oss de goda nyheterna om honom UT till människor i alla tänkbara miljöer och sammanhang. Uppdraget från Jesus står kvar även i tider när all församlingsverksamhet måste pausa.

Tänk om alla som tror på och följer Jesus var en del av en nära gemenskap med Jesus i centrum, där man hjälper varandra att följa Jesus och nå ut med evangeliet till sin omgivning – och om varje församling sände ut människor för att plantera evangeliet och forma nya församlingar!

Det var fyra utmaningar från mig. Hoppas att det kan få hjälpa någon.

Peace out

Lämna ett svar