Församlingens blueprint

I inledningen av Apostlagärningarna beskrivs hur den första församlingen föds på Pingstdagen. När den utlovade helige Ande fyller lärjungarna samlas människor och undrar vad det är som händer. Petrus kliver då fram och predikar de goda nyheterna om Jesus.

När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.” Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: ”Låt er frälsas från det här bortvända släktet!” De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen.

De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna.

Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. (Apg 2:37-47)

Den här berättelsen är inte bara en beskrivning av hur den första församlingen föds. Den innehåller också ett dna som är tänkt att finnas i alla församlingar i alla tider. I vers 42 står det talas om fyra saker som ”de höll troget fast vid”. Dessa fyra saker skulle kunna liknas vid de fyra pelarna i en nytestamentlig församling. Lite som församlingens blueprint. Jag tänkte skriva något kort om varje.

Apostlarnas undervisning

När vi i våra dagar tänker på undervisning har vi ofta bilden av överförandet av information som i bästa fall ska stanna i minnet. I biblisk terminologi är undervisning och lära mycket mer kopplat till att lära sig att göra något. En lärjunge är en person som håller på att lära sig att göra det som mästaren gör och följa de instruktioner mästaren ger. Många yrken byggde på systemet med mästare och lärjungar. Det är i den begreppsvärlden som Jesus kallar människor att bli hans lärjungar.

Om den första församlingen troget höll fast vid ”apostlarnas undervisning” så blir det avgörande att skapa sig en uppfattning om innehållet i den undervisningen. Detta är inte något som är höljt i dunkel. Vi har det svart på vitt i Matt 28:18-20 när Jesus ger apostlarna (och i förlängningen alla lärjungar) missionsuppdraget. Uppdraget var att lära människor att hålla/lyda/göra allt som Jesus har befallt. Vad Jesus har befallt är inte heller något mystiskt. I Matteus, Markus, Lukas och Johannes hittar vi alla de instruktioner som Jesus gav apostlarna och som de har fört vidare till oss.

Den första pelaren i en nytestamentlig församling är att hjälpa och träna varandra att göra allt det som Jesus har befallt. Mer om apostlarnas undervisning. Ett väldigt bra verktyg för att göra det är Upptäckande Bibelläsning (Discovery Bible Studies).

Gemenskapen

Ett av de bästa sätten att få en bild av gemenskapen i den nytestamentliga församlingen är att läsa igenom alla uppmaningar som innehåller ordet varandra. Den vanligast förekommande är inte helt oväntat ”älska varandra”. På en god andraplats kommer ”uppmuntra varandra”. Det finns många andra som ”undervisa varandra”, ”förmana varandra”, ”bekänn era synder för varandra”, ”bär varandras bördor” osv. Om man läser alla dessa uppmaningar och öppnar sitt hjärtas ögon framträder en oerhört vacker bild av församlingsgemenskapen. Detta är något helt annat än system där några få producenter förmedlar en andlig produkt till den stora massan passiva konsumenter. Varandra uttrycker ömsesidighet, gemenskap, syskonskap och delaktighet. I en nytestamentlig församling får gemenskapen konsekvenser för hus och hem, tid och pengar, vardagen och livsstilen.

Brödsbrytelsen

Vid den här tiden var begreppet brödsbrytelse synonymt med att äta tillsammans. Varje middag i ett vanligt hem inleddes med att man tackade Gud och bröt brödet. Brödsbrytelsen var också en naturlig del av sabbatsfirandet och påskmåltiden. När Jesus bröt brödet med sina lärjungar den där natten innan han blev förrådd skapade han inte en ny religiös ritual. Han tog något som för lärjungarna var välbekant och gav det ett helt nytt innehåll. I den första församlingen åt man tillsammans och delade livet med varandra med Jesus i centrum. I ”jublande innerlig glädje” tog man emot och kom ihåg det Jesus gjort genom sin död och uppståndelse. Lika självklart som det idag i många församlingar är att sjunga sånger tillsammans när man möts lika självklart var det i de församlingar som beskrivs i NT att äta tillsammans. Om du är mer nyfiken på det här får du gärna läsa min bok Middag med Jesus.

Bönerna

Relationen med Gud stavas bön. I en församling är det här inte bara en grej man gör ibland utan hela livsrytmen – att leva i gemenskap med Gud – att tala med honom och lyssna till hans röst. Det finns mycket att säga och skriva om detta men jag nöjer mig med att nämna två goda vanor att odla när det kommer till bön. Den första är att tacka Gud för allt som är gott. Gud är alla goda gåvors givare. Allt som är gott och bra i våra liv, i vår omgivning och vår omvärld är anledningar att tacka honom. Den andra är att vända varje behov och problem till bön. Jesus har visat oss att Gud är en god far som vill svara på våra böner. Han tröttnar inte på oss. Att odla goda bönevanor är något som vi kan göra enskilt, i församlingsgemenskapen och i vardagen i mötet med alla människor. Tron på Gud är inte en privatsak att gömma undan utan något som ska få sätta sin prägel på hela livet.

 

I texten står det att de första lärjungarna ”troget höll fast vid” dessa fyra saker. Det uttrycker att det var ett medvetet val – inte något som hände av sig självt – och att uthållighet och överlåtelse var helt nödvändiga komponenter. Församling är inte ett program eller en produkt att konsumera utifrån mina personliga behov och preferenser. Församling är en gemenskap av lärjungar som överlåter sig till Jesus och varandra. Att lära sig att följa Jesus är inget man gör själv – vi behöver varandra. Guds plan är att genom församlingen uppenbara för hela världen vem Jesus är.

4 svar på ”Församlingens blueprint”

  1. Brilliant beskrivning av den motkultur som församlingen innebär. Inget av detta är ju egentligen speciellt välanpassat i den värld vi lever i idag (heller).
    Det mest påfallande är detta ”tillsammans” som krävs för var och en av de fyra punkterna.

    Nästan lika bra skrivet som viktigt att belysa 😉 Keep it coming.

  2. Tyvärr ligger jag sjuk, men då har jag mer tid att göra vad annars går mig förbi, läsa dina inlägg för vilka jag är mycket tacksam. Skickar vidare: Vi är fler som behöver ”luft under vingarna”.

    Gud välsigna dig i din uppgift men så även din familj och husförsamling. Var hälsad. Dag

Lämna ett svar