Avskaffa predikomonopolet!

I många hundra år har människor förknippat begreppet predikan fram för allt med det som sker i en kyrkobyggnad under en gudstjänst. Formen för predikan har varierat något men i stort sett behållits oförändrad under större delen av kyrkohistorien. I frikyrkligheten är det vanliga att det är pastorn eller annan predikant med särskilt förtroende som håller i predikan. Längden på predikan avgörs fram för allt av vilket samfund som den aktuella församlingen tillhör och hamnar någonstans på skalan mellan Svenska kyrkan på 10 minuter och Trosrörelsen på 60 minuter.

Nya Testamentet ger oss en helt annan bild av predikan.

Fortsätt läsa ”Avskaffa predikomonopolet!”

Låt staten behålla sina pengar!

Regeringen presenterade i dagarna sin budget där det framgår att de ekonomiska bidragen till de kyrkliga samfunden kommer att minska från 71 miljoner 2015 till 45 miljoner 2018 (1, 2, 3, 4,). Många, inte minst kristna debattörer är starkt kritiska till det här som man menar i princip är en attack mot samfunden.

Från mitt perspektiv är det här ett oerhört märkligt resonemang. Förväntar sig församlingar i Sverige verkligen att staten ska finansiera det uppdrag som vi har fått från Jesus? Och nu när Moder-Stat bara vill ge samfunden 45 miljoner kronor årligen är det så enormt synd om oss.

Vi är förföljda! (Ja, jag är ironisk…)

Jag tycker att det finns goda anledningar till att säga nej till alla bidrag från stat och kommun.

Fortsätt läsa ”Låt staten behålla sina pengar!”

Husförsamling eller hemgrupp?

Med jämna mellanrum hör ledare från etablerade församlingar av sig till mig för att de söker inspiration för sitt arbete med hemgrupper. Anledningen till att de hör av sig till mig är för att de tänker att vi har ett sån där bra ”hem-grupps-församling”. Varje gång svarar jag samma sak. Jag har väldigt liten  erfarenheter av hemgrupper. Faktum är att vi inte har en enda hemgrupp i vårt arbete i Helsingborg. Vi arbetar med framväxten av församlingar. Anledningen till att vi kallar dem för husförsamlingar är för att de möts där människor lever sina liv, oftast i hem, men det kan också ske i en rad andra miljöer som caféer, restauranger, arbetsplatser etc. (ibland kallar vi dem även för enkla församlingar eller organiska församlingar). Faktum är att NT aldrig talar om några ”grupper” men däremot många gånger om församlingar och att dessa församlingar nästan uteslutande möttes i människors hem.

Det finns en rad avgörande skillnader mellan hemgrupper och husförsamlingar. Här kommer några.

Fortsätt läsa ”Husförsamling eller hemgrupp?”

What´s in it for me?

Det finns ett mycket känt citat av John F. Kennedy som lyder så här: ”Ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country.” Kennedys tanke var så klart att påverka det amerikanska folkets inställning till sitt land. Han ville att invånarna skulle gå från att vara mottagare av landets förmåner till att plikttroget göra sitt yttersta för landets framgång.

På ett liknande sätt skulle man kunna fundera över vår inställning till församlingen. Vi lever i en extremt individualistisk och konsumtionspräglad tid som till mångt och mycket präglar vår inställning till församlingen. Jag tror dock inte på lösningen att försöka göra människor till en armé av plikttrogna verksamhetsslavar. Jag tror att vi istället helt behöver ändra vår bild av församlingen och vår relation till den. Här kommer min egen omskrivning av Kennedys citat.

Fortsätt läsa ”What´s in it for me?”

Dags för nytt operativsystem?

Min spaning på Evangeliska Frikyrkans kongress 2014 (1).

En dator fungerar lite förenklat på tre nivåer: hårdvara, operativsystem och mjukvara. Om man har ett dåligt operativsystem installerat på datorn spelar det inte så stor roll vilken program eller mjukvara man använder. Datorn kommer ändå inte att fungera speciellt bra. Ett exempel på det är Windows Vista, ett operativsystem som åt upp så mycket av datorns prestanda så att det inte blev så mycket kvar till mjukvaran.

När vi försöker förnya församlingar för att på ett bättre sätt lyckas med vårt uppdrag sysslar vi allt som oftast med att modifiera mjukvaran.  Vi funderar över frågor som, Hur ska vi utforma våra gudstjänster? Hur ska vi få folk att ge mer av sina pengar? Hur ska vi få folk att engagera sig mer? Hur långa ska predikningarna vara? Tema eller textutläggning?

Fortsätt läsa ”Dags för nytt operativsystem?”